Toetsen afnemen met Learnbeat

door Eelko Huizing

Meer en meer scholen namen toetsen af in Learnbeat, zonder dat we functionaliteit hadden die specifiek gericht was op toetsen. Daar is nu verandering in gekomen. Vanaf september 2017 kun je een toetsen samenstellen, afnemen, nakijken en beoordelen in Learnbeat. Hieronder lees je hoe.

Een toets samenstellen

Maak een nieuwe activiteit aan en markeer deze als toetsactiviteit. Je ziet dat er in de paragraaf een activiteit is toegevoegd. De mogelijkheden zijn anders dan bij normale activiteiten. Je ziet knoppen om naar 'meldingen', 'voortgang en cijfers' en 'puntentelling' te navigeren.

Een toets aanmaken
Een toets aanmaken

Je kunt vervolgens opgaven toevoegen aan de toets. Bijvoorbeeld vanuit de bibliotheek, zoals je hieronder ziet. Je kunt ook zelf opgaven maken en in de toets zetten.

Opgaven toevoegen aan de toets
Opgaven toevoegen aan de toets

Op het gele 'briefje' kun je een boodschap achterlaten voor je leerlingen. Wens ze succes, of geef ze een laatste tip.

Wens leerlingen succes
Wens leerlingen succes

Per vraag kun je punten toekennen. Je doet dit in stapjes van een half, een vraag is dus 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - ... punten waard. Deze punten gebruik je later om cijfers te bepalen.

Punten toekennen aan vragen
Punten toekennen aan vragen

Een toets afnemen

Om een toets te starten, kies je voor zichtbaarheid. Vervolgens selecteer je de leerlingen voor wie je de toets wilt starten en klik je op 'toets starten'. Op dit moment worden alle leerlingen naar de toets gestuurd. Ze kunnen niet meer navigeren naar andere activiteiten, paragrafen of hoofdstukken. Ze zien alleen nog de toets. Leerlingen die nog niet zijn ingelogd, komen na het inloggen automatisch in de toets terecht. Ze kunnen de toets alleen verlaten door de toets in te leveren.

Een toets starten
Een toets starten

Hieronder zie je hoe een leerling de toets inlevert. Learnbeat wijst de leerling erop in het geval hij of zij nog niet alle vragen heeft beantwoord. Als docent kun je een toets altijd innemen, de leerling wordt op dat moment uit de toets gezet. Vervolgens kun je ervoor kiezen de toets opnieuw open te zetten, als de leerling bijvoorbeeld toch nog vragen mag beantwoorden, of kun je de toets op 'inzien' zetten. De leerling kan dan zijn antwoorden inzien, maar niet meer wijzigen.

Tijdens de toets krijg je meldingen over 'verdachte' activiteiten van leerlingen, bijvoorbeeld zodra ze een ander tabblad openen, tekst in het antwoordveld plakken (in plaats van typen) of wanneer er iemand anders op hun account inlogt. Bekijk hiervoor het tabblad 'meldingen'.


Een toets nakijken

Je kijkt de opgaven na op dezelfde manier als je doet bij normale activiteiten. Je kiest alleen niet voor een percentage, maar voor een aantal punten.

Op het tabblad 'puntentelling' bepaal je de cesuur. Dit doe je door het aantal punten te bepalen waarbij iemand een 5,5 scoort. Je kunt ook bepalen tot hoeveel punten iemand een 1 krijgt en vanaf hoeveel punten iemand een 10 verdient. In de tabel eronder zie je direct het per aantal toegekende punten het bijbehorende cijfer. Op het tabblad 'voortgang en cijfers' vind je de cijfers per leerling.


We wensen je veel succes bij het toetsen met Learnbeat. Heb je vragen of suggesties? We horen graag van je! Gebruik de toeter in Learnbeat of mail naar support@learnbeat.nl.Hebben we je goed geholpen?