Aan de slag met je leerlingen - zelfstandig werken

Naast dat je Learnbeat op vele verschillende manieren in de les kunt inzetten om de leerlingen aan de slag te laten gaan met het lesmateriaal, kun je Learnbeat ook inzetten op de uren dat de leerli...

 door Rosanne Mol

Een voorbeeldles met Learnbeat

Learnbeat is op verschillende manieren in te zetten tijdens les. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag gaan met specifiek lesmateriaal, maar je kunt de leerlingen ook aan de slag laten gaan met het adap...

 door Rosanne Mol

Aan de slag met je leerlingen - Huiswerk maken

Je kunt tijdens de lessen op verschillende manieren aan de slag met het lesmateriaal, maar je kunt Learnebat ook in zetten om de leerlingen huiswerk te laten maken. Huiswerk maken met Learnbeat Afh...

 door Rosanne Mol

Feedback geven aan mijn leerlingen

Als docent kun je aan de gehele klas feedback geven bij vragen of aan de leerling als individu. Het geven van feedback kun je op verschillende manieren doen. Feedback geven aan mijn leerlingen Wann...

 door Rosanne Mol

Aantekeningen maken

Leerlingen en docenten kunnen aantekeningen maken in Learnbeat. De aantekeningen die je als docent maakt zijn voor alle leerlingen zichtbaar. De aantekeningen die de leerling maakt zijn alleen voor...

 door Rosanne Mol

Wat zien mijn leerlingen?

Als docent kun je altijd door het lesmateriaal en de antwoorden in Learnbeat bladeren. Leerlingen kunnen alleen lesmateriaal en modelantwoorden zien wanneer dit zichtbaar is gezet door de docent of...

 door Rosanne Mol

Modelantwoorden beschikbaar maken

Als docent bepaal je zelf wanneer welke leerling toegang krijgt tot de modelantwoorden. Bijvoorbeeld zodra ze de opgaven af hebben, of aan het einde van de les. Maak een keuze die past bij jouw man...

 door Eelko Huizing

Leeractiviteiten zichtbaar maken voor leerlingen

Als docent bepaal je in Learnbeat welke leerlingen toegang hebben tot welke leeractiviteiten. Voor iedere leeractiviteit zie je of deze zichtbaar, en dus beschikbaar is, voor leerlingen. Zo kun je ...

 door Eelko Huizing