Leerteksten koppelen

Bij de opgaven die je maakt in de auteurmodule van Learnbeat kun je bestaande tekstbronnen toevoegen. Dit kun je doen als 'bron' zodat deze tekst wordt weergeven boven de opdrachten maar je kunt er...

 door Rosanne Mol

Afbeeldingen toevoegen bij het lesmateriaal

Wanneer je aan de slag gaat met het maken van eigen lesmateriaal kun je natuurlijk door middel van wisselende multimediale werkvormen het lesmateriaal aantrekkelijk maken voor de leerlingen. Daarna...

 door Rosanne Mol

Het labelen van lesmateriaal

Wanneer je zelf lesmateriaal maakt is het belangrijk dat je dit materiaal labelt met een onderwerp en een niveau. De labels die je aan de vragen koppelt noemen we metadatering. Met deze metadaterin...

 door Rosanne Mol

Een toets maken

In Learnbeat is het mogelijk om zelf toetsen samen te stellen en deze vervolgens te houden in de klas. Hier leggen we uit hoe je een toets maakt. TOETSEN Wanneer je de vragen die je in een taakgro...

 door Rosanne Mol

Wie heeft er toegang tot het lesmateriaal dat ik maak?

Het is natuurlijk ontzettend leuk en waardevol om zelf lesmateriaal te ontwikkelen in Learnbeat maar wie kan dit materiaal eigenlijk allemaal zien? Ook is het natuurlijk leuk om dit materiaal te de...

 door Rosanne Mol

Een filmpje toevoegen aan het lesmateriaal

Je kunt op verschillende manieren filmpjes aan het lesmateriaal toevoegen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Youtube video’s of zelfgemaakte filmpjes ter aanvulling op het lesmateriaal. TOEVOEGEN VIDE...

 door Elvira Davidsz

Het maken van een vraag

Het is mogelijk om opgaven toe te voegen in Learnbeat. Dit kan bijvoorbeeld een open vraag of een meerkeuzevraag zijn. Maak een vraag door via het icoon van de pen met het liniaal (Auteur) naar de ...

 door Elvira Davidsz

Materiaal kopiëren naar andere klassen

Heb je zelf materiaal ontwikkeld in Learnbeat en wil je dit met meerdere klassen gebruiken, dan kun je dit natuurlijk voor iedere klas apart maken. Dit kost echter veel tijd. Daarom vind je in de a...

 door Rosanne Mol

Zelf lesmateriaal maken in Learnbeat

In Learnbeat kun je eigen lesmateriaal maken. Je doet dit als aanvulling op een bestaande methode, om een eigen lessenreeks te ontwikkelen of om zelf een hele methode uit te werken. LESMATERIAA...

 door Rosanne Mol

Lesmateriaal toevoegen - bibliotheek

In Learnbeat kun je ter aanvulling op de methode extra materiaal toevoegen. Bestaand materiaal om toe te voegen vind je terug in de bibliotheek. LESMATERIAAL MAKEN IN LEARNBEAT Het toevoegen van b...

 door Rosanne Mol

De volgorde van het lesmateriaal aanpassen en materiaal verwijderen

Via het icoon van de pen met liniaal in het linkermenu kom je in de auteurmodule terecht. In de auteurmodule kun je de volgorde van het lesmateriaal aanpassen door het materiaal te slepen naar de j...

 door Rosanne Mol