Woordbouw en spelling - door Inez Wildhagen

Aangepast 3 months ago door Elvira Davidsz

De lesbrief 'Woordbouw en spelling' is geschreven door Inez Wildhagen van Leeswijs. Leeswijs richt zich op het behandelen van dyslexie. Het doel van de lesbrief is inzicht krijgen in woordbouw en achtergronden van de Nederlandse spelling. De opdrachten zijn zo gemaakt dat leerlingen geprikkeld worden om over woorden na te denken en mogelijk zelf regels te gaan ontdekken.


Wil je dit lesmateriaal inzetten in je lessen? Voeg hier de lesbrief toe. 

Hebben we je goed geholpen?