Checklist voor het aanleveren van eigen lesmateriaal voor invoer door Learnbeat

Aangepast 1 month ago door Čiska Jansz

Wanneer je als school aan de slag gaat met de Learnbeat Premiumlicentie, kun je gebruik maken van onze invoerservice. Hiervoor heb je recht op 5 minuten invoertijd per leerling. Voorbeeld: Bij 100 leerlinglicenties betekent dat, dat je recht hebt op iets meer dan 8 uur invoertijd.
Neem je als school de Learnbeat Pluslicentie af, dan is het mogelijk om tegen betaling materiaal door ons te laten invoeren. Hiervoor maken we na ontvangst van het materiaal een offerte op.

Hieronder kun je nagaan of het door jou aan te leveren materiaal voor invoer door Learnbeat, klaar is voor aanlevering.

Staat het materiaal in de structuur die Learnbeat aanhoudt?

πŸ”² Hoofdstuk – paragraaf – activiteit – opgave

Staat het lesmateriaal in een Word-bestand?

πŸ”² Word-bestand

πŸ”² Pdf-bestand (vergt extra invoertijd)

Heb je per vraag aangegeven welke werkvorm er gebruikt moet worden?

πŸ”² Werkvormen staan aangegeven

πŸ”² Werkvormen zijn door Learnbeat te bepalen

Zijn de opgaven zo genummerd dat wij weten welke vragen bij elkaar horen?

πŸ”² De opgaven zijn correct genummerd

Zijn de antwoorden op de opgaven toegevoegd - in het materiaal zelf of in een apart bestand?

πŸ”² Antwoorden staan bij de opgaven

πŸ”² Antwoorden staan in een apart bestand

Zijn de antwoorden zo genummerd dat wij weten welke vragen en antwoorden bij elkaar horen?

πŸ”² De vragen en antwoorden zijn correct genummerd

Zijn de theorie-teksten voorzien van een korte titel?

πŸ”² Nvt

πŸ”² Titels toegevoegd

Is het duidelijk bij een afbeelding waar deze moet komen te staan?  

πŸ”² Afbeeldingen staan bij de teksten / opdrachten

πŸ”² Afbeeldingen zijn apart toegevoegd, met corresponderende nummering

Zijn de afbeeldingen scherp en niet groter dan 5MB?

πŸ”² Afbeeldingen voldoen aan de eisen

Zijn er hoofdstuk-afbeeldingen beschikbaar? Zo ja: zijn ze meegeleverd?

πŸ”² Hoofdstuk-afbeeldingen zijn toegevoegd

πŸ”² Hoofdstuk-afbeeldingen moeten door Learnbeat worden toegevoegd

Heb je bij een toets vermeld dat het een toets is?

πŸ”² Nvt

πŸ”² Toets staat duidelijk aangegeven

Als de vragen in een toets niet allemaal voor 1 punt meetellen, is de puntentelling dan meegeleverd?

πŸ”² Alle vragen tellen voor 1 punt mee

πŸ”² Puntentelling is meegeleverd

Als je in de opgaven onderscheid wilt maken in het cognitieve niveau van de opgave (R of T of I), heb je dat dan per opgave aangegeven?

πŸ”² Nvt

πŸ”² Cognitief niveau is per opgave aangegeven

Ben je zelf auteur van het in te voeren materiaal?

πŸ”² Ja

Je hebt de controle doorlopen en bent er klaar voor om je materiaal aan te leveren!

Gebruik voor het toesturen van jouw lesmateriaal dit webformulier. Let op: De te verwachten invoertijd bedraagt minimaal acht weken na aanvraag (premiumlicentie) of akkoord op de offerte (pluslicentie) en is altijd onder voorbehoud.


Hebben we je goed geholpen?


Powered by HelpDocs