Adaptief oefenen met Mijn leerroute

Aangepast 2 years ago door Rosanne Mol

Mijn leerroute maakt adaptief en gepersonaliseerd werken in Learnbeat mogelijk. De leerling oefent in zijn leerroute op het niveau dat aansluit bij de leerling. Ons algoritme bepaalt aan de hand van scores welke opdrachten over welke onderwerpen de leerling zou moeten maken en biedt deze opgaven automatisch aan. 

De leerlingresultaten van het oefenen in Mijn Leerroute kun je bekijken in ons resultatenscherm. Filter hier op Mijn Leerroute en bekijk scores op onderwerpen, cognitieve niveaus en per periode.  

Leerlingen aan de slag laten gaan met Mijn leerroute

Mijn leerroute kun je gebruiken om de leerlingen extra te laten oefenen met onderwerpen die zij nog niet voldoende beheersen. Learnbeat biedt opgaven aan op basis van scores van eerder gemaakte opdrachten. Automatisch staan alle onderwerpen geselecteerd waarover de leerling al opdrachten heeft gemaakt. De leerling kan er zelf voor kiezen om met alle onderwerpen van een hoofdstuk te oefenen of te selecteren op bepaalde onderwerpen.Na het maken van een opgave in Mijn leerroute krijgt de leerling de antwoorden te zien. Bij een open vraag moet een leerling zichzelf scoren. Voor iedere gemaakte vraag krijgt de leerling punten. Ook kan de leerling inzien hoeveel opgaven hij of zij heeft gemaakt en hoelang er is gewerkt in Mijn leerroute. Bij het navigeren naar een volgende vraag wordt de score aangepast.Hebben we je goed geholpen?