Een voorbeeldles met Learnbeat - Werken in de les

Aangepast 3 months ago door Rosanne Mol

Learnbeat is op verschillende manieren in te zetten tijdens les. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag gaan met specifiek lesmateriaal, maar je kunt de leerlingen ook aan de slag laten gaan met het adaptieve gedeelte van Learnbeat, Mijn Leerroute. Hier vind je een voorbeeld van les waarin het gebruik van Learnbeat de basis is. Deze les duurt 50 minuten.

TijdOnderdeelHulpmiddelWie en watOpmerking
12.00 - 12.05Welkom en stoom afblazen
Docent heet iedereen welkom. Docent proeft de sfeer en energie in de klas. Leerlingen pakken device op tafel en zorgen dat zij klaar zijn om te starten.

Let op de signalen van de leerlingen; hoe komen zij uit de vorige les/pauze terug? Speelt er iets dat benoemd moet worden? 
12.05 - 12.10Inleiding en doelen van de lesWhite/smartboardDocent vertelt wat er deze les gedaan en behandeld gaat worden. Hierbij presenteert de docent de leerdoelen van deze les op het bord.Schrijf deze doelen vooraf al op het bord.
12.10 - 12.20Theorie behandelenWhite/smartboard Learnbeat + projectorOp basis van de leerdoelen van de les legt de docent de theorie uit. De belangrijke begrippen worden extra benadrukt door te noteren op het bord. Docent laat de leerlingen mee denken door hen tussendoor vragen te stellen.Gebruik Learnbeat om de theorie te doorlopen. Of voeg zelf een extra onderdeel toe met extra uitleg met filmpjes of afbeeldingen.
12.20 - 12.40Aan de slagDevices met LearnbeatDe leerlingen gaan aan de slag met het lesmateriaal in Learnbeat. Voorbeeld:
Maak de opgaven bij hoofdstuk 1, paragraaf 1 en 2. 
Laat leerlingen zelf nakijken.
Zijn de leerlingen eerder klaar? Dan kunnen zij verder oefenen in Mijn Leerroute.
Kijk onder de bril naar het voortgangsscherm. Heeft een leerling 100% gemaakt? Dan kun je de antwoorden op 'zichtbaar' instellen zodat de leerling zelf kan nakijken.
In Mijn Leerroute kan de leerling adaptief oefenen met de behandelde onderwerp.
12.40 - 12.45NabesprekenDoelen controlerenKlassikaal doorloopt de docent de leerdoelen van de les en stelt controle vragen aan de leerlingen. Hebben de leerlingen alles begrepen?Bekijk hier eerst in het voortgangsscherm welke vragen de leerlingen nog niet zo goed hebben begrepen Laat deze onderwerpen terugkomen bij deze terugkoppeling.
12.45 - 12.50Huiswerk opgeven en afsluitenWhite/smartboardDocent geeft het huiswerk op en beantwoord de resterende vragen.Voorbeeld: de leerlingen hebben volgende les een SO over paragraaf 1 en 2. Huiswerk: Oefenen de onderwerpen van deze paragrafen in Mijn Leerroute.

In dit voorbeeld kijken de leerlingen zelf de antwoorden na. Je kunt er ook voor kiezen om als docent de antwoorden na te kijken. Lees hier hoe je dat doet

Hebben we je goed geholpen?