Voortgangsscherm

Aangepast 2 months ago door Joep van Gils

Het voortgangsscherm

Met het voortgangsscherm kan je de voortgang en de scores van de leerlingen volgen en nakijken. Het voortgangsscherm biedt je inzicht in wat je leerlingen hebben gedaan en hoe goed ze hebben gewerkt. Het voortgangsscherm vind je onder de bril in het linkermenu. Nadat je een klas hebt gekozen kom je terecht in 'Voortgang per hoofdstuk'. In dit scherm zie je per hoofdstuk de gemiddelde voortgang en score van de klas. Als je op een hoofdstuk klikt, komen de paragrafen tevoorschijn en zie je de voortgang van de klas per paragraaf. Als je verder doorklikt, kom je uiteindelijk terecht bij de voortgang op het activiteitsniveau dat je ook per leerling kunt bekijken. Op dit niveau kun je van individuele leerlingen uit de klas zien wat ze gemaakt hebben in de activiteit en hoe goed dat is gegaan. Als je op een specifieke opgave onder de leerling klikt, kom je in de vraag van deze leerling terecht en zie je het antwoord van de leerling. 

Boven in het scherm zie je het kruimelpad, het kruimelpad geeft exact aan waar je zit in het lesmateriaal in Learnbeat (klas, hoofdstuk, paragraaf, activiteit, opgave). Via het kruimelpad kun je altijd terug navigeren naar bovenliggende niveau's, zo kun je bijvoorbeeld vanuit een activiteit direct terug naar het klasniveau. 

Klassenoverzicht

Op het klasniveau staat naast de tab 'Voortgang per hoofdstuk' ook de tab 'Klasoverzicht'. Onder deze tab zie je  een lijst met leerlingen. Achter elke leerling staat in welke activiteit hij of zij het laatst bezig is geweest. De gekleurde bolletjes geven aan hoe de laatste tien opgaven zijn gemaakt. Rood en groen staan voor goed of fout en grijs geeft aan dat het een open vraag betreft die nog door de docent of de leerling moet worden nagekeken. Als je op een bolletje klikt, kom je direct in de vraag van de leerling terecht en kun je zien wat de leerling heeft geantwoord. 

Origineel antwoord en laatst gegeven antwoord

Wanneer je door hebt geklikt tot het activiteitsniveau waar de leerlingen verschijnen, zie je bovenaan de pagina twee tabjes: 'Origineel antwoord' en 'Laatste antwoord'. Leerlingen hebben de mogelijkheid om de modelantwoorden te bekijken en hun eigen antwoorden te verbeteren. Wanneer een leerling zijn antwoord verbetert en klikt op 'Modelantwoord bekijken' kleurt de opgave groen en wordt een score van 100% toegekend. De leerling heeft zichzelf goed verbeterd, maar als docent wil je uiteraard ook het antwoord kunnen zien dat de leerling had ingevuld voordat het modelantwoord zichtbaar was. Daarom wordt ook altijd het 'originele antwoord' opgeslagen, dit is het laatste antwoord dat de leerling heeft ingevuld voordat de modelantwoorden open stonden. Je kunt als docent dus altijd in de gaten houden hoe de leerling scoort zonder het bekijken van het modelantwoord en of de leerling zichzelf goed heeft verbeterd.Hebben we je goed geholpen?


Powered by HelpDocs