Voortgangsscherm

Aangepast 5 days ago door Joep van Gils

Het voortgangsscherm

Met het voortgangsscherm kan je de voortgang en de scores van de leerlingen volgen en nakijken. Het voortgangsscherm biedt je inzicht in wat je leerlingen hebben gedaan en hoe goed ze hebben gewerkt. Het voortgangsscherm vind je onder de bril in het linkermenu.

Nadat je een klas hebt gekozen kom je terecht in de 'voortgang van alle hoofdstukken'. In dit scherm zie je in één oogopslag de voortgang en scores van het klasgemiddelde en van de individuele leerlingen. Om vervolgens in te zoomen op bepaalde hoofdstukken of zelfs paragrafen, kan je een selectie maken in het dropdown menu.

Na een selectie van een hoofdstuk/paragraaf, verschijnt opnieuw de voortgang van het klasgemiddelde en de voortgang per leerling. De standaard weergave staat op 'alle paragrafen', maar je kunt ook opnieuw verder inzoomen op de voortgang per paragraaf.

Klassenoverzicht

Links boven in het voortgangsscherm zie je de knop 'klasoverzicht'. In dit scherm zie je  een lijst met leerlingen. Achter elke leerling staat in welke activiteit hij of zij het laatst bezig is geweest. De gekleurde bolletjes geven aan hoe de laatste tien opgaven zijn gemaakt. Rood en groen staan voor goed of fout en grijs geeft aan dat het een open vraag betreft die nog door de docent of de leerling moet worden nagekeken. Als je op een bolletje klikt, kom je direct in de vraag van de leerling terecht en kun je zien wat de leerling heeft geantwoord. 

Origineel antwoord en laatst gegeven antwoord

Wanneer je in het voortgangsscherm van de hoofdstukken door hebt geklikt naar een activiteit, zie je bovenaan de pagina twee tabjes: 'Origineel antwoord' en 'Laatste antwoord'. Leerlingen hebben de mogelijkheid om de modelantwoorden te bekijken en hun eigen antwoorden te verbeteren. Wanneer een leerling zijn antwoord verbetert en klikt op 'Modelantwoord bekijken' kleurt de opgave groen en wordt een score van 100% toegekend. De leerling heeft zichzelf goed verbeterd, maar als docent wil je uiteraard ook het antwoord kunnen zien dat de leerling had ingevuld voordat het modelantwoord zichtbaar was. Daarom wordt ook altijd het 'originele antwoord' opgeslagen, dit is het laatste antwoord dat de leerling heeft ingevuld voordat de modelantwoorden open stonden. Je kunt als docent dus altijd in de gaten houden hoe de leerling scoort zonder het bekijken van het modelantwoord en of de leerling zichzelf goed heeft verbeterd.Hebben we je goed geholpen?


Powered by HelpDocs