Waar hebben de leerlingen aan gewerkt?

Aangepast 1 year ago door Rosanne Mol

Je kunt Learnbeat op verschillende manieren inzetten. Je kunt de leerlingen in de klas laten werken met het lesmateriaal, maar je kunt de leerlingen ook huiswerk laten maken in Learnbeat. Als docent kun je namelijk altijd bijhouden waar de leerlingen werken en hoe goed ze de opgaven maken. Dit vind je terug in het voortgangsscherm.

Het voortgangsscherm

Het voortgangsscherm vind je onder de bril in het linkermenu. Na het kiezen van een klas kom je terecht op het 'Klasoverzicht' van de leerlingen. Je ziet daar een lijst met leerlingen. Achter de leerling staat in welke activiteit de leerling het laatst bezig is geweest. De bolletjes geven met behulp van kleurtjes aan hoe de laatste tien opgaven zijn gemaakt. Rood en groen staan voor goed of fout en grijs geeft aan dat het een open vraag betreft die nog door de docent moet worden nagekeken. Als je op een bolletje klikt, kom je direct in de vraag van de leerling terecht en kun je zien wat de leerling heeft ingevuld.  

Naast de tab 'Klasoverzicht' staat ook een tab 'Voortgang per hoofdstuk'. Daar zie je in één oogopslag de voortgang van leerlingen per hoofdstuk. Dit is een klassengemiddelde. Als je op een hoofdstuk klikt, komen de paragrafen tevoorschijn en zie je de voortgang per paragraaf. Als je nog een paar keer doorklikt, kom je uiteindelijk terecht bij de voortgang per leerling gemeten op activiteitsniveau. Daar kun je zien wat de leerling heeft gemaakt in die activiteit en hoe goed of slecht dat is gegaan. Als je op de opgave onder de leerling klikt, kom je weer in de vraag van de leerling terecht en zie je als docent wat het antwoord van de leerling is. Als je even niet meer weet in welke opgave/activiteit/paragraaf/hoofdstuk je je bevindt, staat bovenaan als hulpmiddel het kruimelpad. Het kruimelpad geeft exact aan waar je zit. 

Origineel antwoord en laatst gegeven antwoord

Wanneer je door hebt geklikt tot het activiteitsniveau waar de leerlingen verschijnen, zie je bovenaan de pagina twee tabjes: 'Origineel antwoord' en 'Laatste antwoord'. Leerlingen hebben in vaak de mogelijkheid om de antwoorden te bekijken en te verbeteren. Wanneer een leerling zijn antwoord verbetert en klikt op 'Modelantwoord bekijken' kleurt de opgave groen en wordt een score van 100% toegekend. Dat de vraag groen kleurt, betekent eigenlijk alleen dat de leerling zijn vraag heeft verbetert. Om die reden wordt ook altijd het 'originele antwoord' opgeslagen, dat betekent het eerste antwoord dat de leerling heeft ingevuld. Je kunt als docent dus altijd in de gaten houden hoe de leerling scoort zonder het bekijken van het modelantwoord en of de leerling zich goed heeft verbeterd. 

Het is ook mogelijk om de voortgang van de leerling te vergelijken met het gemiddelde van de klas en te bekijken welke vragen de leerling heeft gemaakt. Meer weten? Klik hier.
Hebben we je goed geholpen?