Informatie over het invoeren van eigen lesmateriaal door Learnbeat

Aangepast 1 month ago door Čiska Jansz

Invoer van eigen lesmateriaal

Wat leuk dat je eigen lesmateriaal hebt ontwikkeld dat wij voor je mogen invoeren in Learnbeat! Hier vind je informatie over hoe wij dit graag aangeleverd krijgen.

Neem je de Learnbeat Premiumlicentie af, dan kun je gebruik maken van onze gratis invoerservice. Hiervoor heb je recht op 5 minuten invoertijd per leerling. Voorbeeld: Bij 100 leerlinglicenties betekent dat, dat je recht hebt op iets meer dan 8 uur invoertijd.
Neem je de Learnbeat Pluslicentie af, dan is het mogelijk om tegen betaling materiaal door ons te laten invoeren. Hiervoor maken we na ontvangst van jouw materiaal een offerte op.

Ga direct naar de checklist invoer eigen lesmateriaal als je deze informatie al eens gelezen hebt en je jouw materiaal nog één keer wilt controleren voordat je het ons toestuurt.

Gebruik voor het toesturen van lesmateriaal dit webformulier.

Let op: De te verwachten invoertijd bedraagt minimaal acht weken na aanvraag (premiumlicentie) / na akkoord op de offerte (pluslicentie) en is altijd onder voorbehoud.

Structuur

Learnbeat kent een vaste structuur. Het is daarom nodig dat het aangeleverde lesmateriaal al in die structuur staat, óf dat er is toegelicht wat waar komt te staan, zodat wij het lesmateriaal in de juiste structuur kunnen zetten.

Hieronder zie je de structuur waarmee we werken in Learnbeat:

‘Opgave’ is de plek waar de daadwerkelijke opgaven en theorie staan > dit is de plek waar jouw leerlingen de lesstof verwerken.

Word-bestand

Wij kopiëren en plakken inhoud uit de door jou aangeleverde documenten. Je kunt jouw lesmateriaal daarom het beste aanleveren als Word-bestand.

Wanneer je je teksten aanlevert als PDF-bestand, hebben we meer tijd nodig voor het invoeren daarvan.

Opgaven en werkvormen

In Learnbeat gebruiken we verschillende werkvormen voor de opgaven. Hierbij kun je denken aan: open vragen, meerkeuzevragen, gatenteksten, combinatievragen, etc.

Je helpt ons enorm als je bij de opgaven aangeeft welke werkvorm er gebruikt moet worden. Mocht je twijfelen, dan kunnen wij het ook voor je beslissen.

Daarnaast vragen wij om een duidelijke nummering van de opgaven in de aangeleverde documenten, waaruit duidelijk wordt welke vragen bij elkaar horen en welke vragen apart staan. Zo horen vraag 1a, 1b en 1c bij elkaar en die plaatsen we dan ook op één scherm. Vraag 2 komt vervolgens in een nieuw scherm te staan.

Tenslotte moet je weten dat vragen in Learnbeat automatisch dikgedrukt zijn. Als specifieke woorden in de vraag dikgedrukt moeten zijn, plaats deze dan cursief of onderstreept in de aangeleverde documenten.

Antwoorden

Naast de opgaven hebben we ook de antwoorden op de opgaven nodig. Je kunt de antwoorden direct bij de opgaven aanleveren. Wanneer je een apart antwoordbestand aanlevert, zorg dan dat de antwoorden dezelfde nummering hebben als de opgaven.

Wanneer je de antwoorden niet meestuurt, kunnen we de werkvorm moeilijker inschatten. Hierdoor zal vaker voor de werkvorm 'open vraag' worden gekozen. Het komt regelmatig voor dat de antwoorden worden vergeten, controleer dus even of je deze ook meegestuurd hebt.

Theorie-teksten

Om een theorie-tekst te kunnen koppelen aan de opgaven, heeft een theorie-tekst in Learnbeat een titel nodig. Voorzie daarom de theorie van een korte titel.

Afbeeldingen

Wij nemen afbeeldingen over uit de aangeleverde documenten. We willen dat de afbeeldingen zo goed mogelijk uitkomen in Learnbeat. Daarom hieronder wat aandachtspunten:

  • Zet de afbeeldingen in de tekst op de juiste plek, zodat wij weten waar we de afbeeldingen moeten plaatsen.
  • Zet eventuele titels/onderschriften etc. bij de afbeeldingen: die nemen wij over.
  • De afbeeldingen die aangeleverd worden moeten scherp zijn. Wanneer de afbeeldingen niet scherp zijn in de aangeleverde documenten zullen ze ook onscherp in Learnbeat komen te staan.
  • De maximale grootte voor een afbeelding is 5MB.

Hoofdstuk-afbeeldingen

In Learnbeat staat bij ieder hoofdstuk een afbeelding. Als er geen hoofdstuk-afbeeldingen zijn aangeleverd, dan voegen wij er zelf een toe. Hieronder zie je een voorbeeld van een hoofdstuk-afbeelding:

Toetsen

Naast het gewone lesmateriaal, voeren we ook toetsen in. Vermeld duidelijk bij de opgaven dat het om een toets gaat. Aan een toets in Learnbeat kan ook een puntentelling worden toegevoegd. Wanneer je niets aangeeft, laten we elke vraag tellen voor 1 punt.

Als je een andere puntentelling wilt gebruiken, vermeld dan bij de opgaven hoeveel punten er toegekend moeten worden aan de vraag. Hieronder staat een voorbeeld van de puntentelling van een toets in Learnbeat:

Cognitief niveau

In Learnbeat is het mogelijk om aan te geven welk kennisniveau, ook wel cognitief niveau, de opgave van een leerling vraagt.

Wij hanteren hierin het volgende onderscheid:

R – Reproductie: een leerling kan de aangeboden theorie in de opgave reproduceren

T – Toepassen: een leerling kan de aangeboden theorie in de opgave toepassen - dit kunnen situaties zijn die al aangereikt zijn in de theorie, maar ook nieuwe situaties die de leerling nog niet eerder heeft gezien.  

I – Inzicht: de opgave is een vraagstuk dat de leerling kan oplossen vanuit verschillende invalshoeken of inzichten. De aangeboden theorie is hierbij ondersteunend.

Wanneer je jouw lesmateriaal gemetadateerd wilt hebben, geef dan per opgave aan om welk vraagtype het gaat (R / T / I).

Ga nu door naar de checklist.


Hebben we je goed geholpen?


Powered by HelpDocs