Wie heeft er toegang tot het lesmateriaal dat ik maak?

Het is natuurlijk ontzettend leuk en waardevol om zelf lesmateriaal te ontwikkelen in Learnbeat maar wie kan dit materiaal eigenlijk allemaal zien? Ook is het natuurlijk leuk om dit materiaal te delen met bijvoorbeeld de sectieleden van jouw vak. Hier lees je hoe je dat kunt doen.

Zichtbaarheid van eigen materiaal

Wanneer je eigen lesmateriaal maakt in de auteursomgeving van Learnbeat, staat het dit automatisch afgeschermd voor alle andere gebruikers. Dit betekent dat geen andere docenten toegang hebben tot de activiteit en de opgaven maar de leerlingen ook niet (wanneer je materiaal maakt in een klas waar leerlingen aan gekoppeld zijn). 

Het lesmateriaal beschikbaar maken voor de leerlingen gaat per activiteit. Je kunt hier lezen hoe je dat doet. 
Materiaal beschikbaar maken voor andere docenten

Sinds kort hebben wij een nieuwe functie, genaamd ‘publiceer lesmateriaal’, deze functie is te vinden in de auteursomgeving (pen en liniaal). Door middel van deze functie kun je eigen lesmateriaal gemakkelijk en snel delen met anderen. Naast activiteiten delen kan je nu ook hele hoofdstukken en paragrafen in één keer delen met anderen. Je kan zelf kiezen met wie je het lesmateriaal deelt. Het is mogelijk om het lesmateriaal met jezelf delen, met je eigen school te delen of zelfs de hele schoolkoepel. Ten slotte kan je het lesmateriaal delen met iedereen, wat inhoudt dat jouw lesmateriaal volledig openbaar is. Als er lesmateriaal van jouw vak openbaar is gemaakt door andere docenten, is dit te vinden in de bibliotheek.

Lees hier hoe je lesmateriaal kunt delen.


Hebben we je goed geholpen?


Powered by HelpDocs