Wie heeft toegang tot het lesmateriaal dat ik maak?

Bijgewerkt 1 month ago door Loes Formsma

Het is leuk en waardevol om zelf lesmateriaal te ontwikkelen in Learnbeat - maar hoe deel je dit materiaal bijvoorbeeld met je sectieleden? In dit artikel lees je hoe je dat doet.

Zichtbaarheid van eigen materiaal

Wanneer je eigen lesmateriaal maakt in de auteursomgeving van Learnbeat, staat dit automatisch afgeschermd voor alle andere gebruikers. Dit betekent dat andere docenten geen toegang hebben tot de activiteit en de opgaven, en de leerlingen gekoppeld aan die klas ook niet.

Het lesmateriaal beschikbaar maken voor de leerlingen gaat per activiteit. Je kunt hier lezen hoe je dat doet. 
Materiaal beschikbaar maken voor andere docenten

In de auteursomgeving (icoontje met pen en liniaal) vind je de functie ‘Publiceer lesmateriaal’. Door middel van deze functie kan je eigen lesmateriaal gemakkelijk en snel delen met anderen. Naast activiteiten kan je ook hele hoofdstukken en paragrafen in één keer delen met anderen. Je kiest zelf met wie je het lesmateriaal deelt: het is mogelijk om het lesmateriaal alleen met jezelf te delen, met je eigen school(koepel), of met iedereen. In dat laatste geval is jouw lesmateriaal openbaar te vinden voor alle docenten in Learnbeat. Als er lesmateriaal van jouw vak openbaar is gemaakt door andere docenten, is dit te vinden in de bibliotheek.

Lees hier hoe je lesmateriaal kunt delen.


Hebben we je goed geholpen?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)