Ontcijfer de moeilijkste codes met cryptografie - gemaakt door Learnbeat

Aangepast 3 months ago door Elvira Davidsz

Tientallen eeuwen hebben mensen geprobeerd om elkaar boodschappen te sturen die voor anderen verborgen moesten blijven. Daarvoor bedacht men allerlei verschillende manieren.

In deze lesbrief leren de leerlingen over vercijferen, stenografie en substitutie. Ze gaan zelf aan de slag met vercijferen en ontcijferen van codes. Tot slot sturen ze een geheime boodschap naar een klasgenoot. De lesbrief is geschikt voor de onderbouw van de havo en vwo.

Wil je dit lesmateriaal inzetten in je lessen? Voeg hier de lesbrief aan je klassen toe. Hebben we je goed geholpen?