Mag de politie je computer hacken? - met college van de Universiteit van Nederland

Aangepast 3 months ago door Elvira Davidsz

De lesbrief van deze week is gemaakt rondom een college van de Universiteit van Nederland en gaat over de bevoegdheden van de politie. Leerlingen bekijken filmpjes en denken na over de grondwet en wetgeving. De opzet van de les is om leerlingen te prikkelen/na te laten denken over hoever de politie mag gaan in het opsporen van criminelen. 

Aan het einde van de les kunnen leerlingen uitleggen waarom de politie niet zomaar alles mag doen om een crimineel op te sporen. Daarbij gebruiken ze begrippen als grondwet en legaliteitsbeginsel. Er zijn drie aparte lesbrieven aangepast aan het niveau van de vierde, vijfde en zesde klas.

Bekijk hieronder alvast het college van de Universiteit van Nederland.


Wil je dit lesmateriaal inzetten in je lessen? Voeg hier de lesbrief voor de vierde klas toe. Of voeg de lesbrief voor de vijfde of de zesde klas toe.Hebben we je goed geholpen?