Adaptief oefenen in Learnbeat

Aangepast 4 months ago door Frank van Rest

Learnbeat biedt twee verschillende manieren aan om adaptief te oefenen. Bij adaptief oefenen wordt er gebruik gemaakt van het profiel dat Learnbeat heeft opgebouwd van de leerling. Learnbeat geeft de leerling dan meer oefening met onderwerpen die de leerling nog moeilijk vindt, en minder met de onderwerpen die de leerling al onder de knie heeft.

Leerlinggestuurd

Leerlingen kunnen altijd zelf oefenen door op de knop Oefenen te drukken.

Leerlingen kunnen dan zelf kiezen op welke onderwerpen ze willen oefenen. 


Docentgestuurd

Het is voor docenten ook mogelijk om een adaptieve activiteit te maken. 

In dat geval bepaalt de docent op welke onderwerpen er geoefend wordt. Deze kan per leerling zichtbaar gemaakt worden. Het aanmaken van een adaptieve activiteit is heel eenvoudig. Klik op "Voeg Lesmateriaal toe" en kies dan voor "Adaptief". Je wordt dan gevraagd onderwerpen te selecteren voor deze adaptieve activiteit. Ook kan je het aantal rondes selecteren dan een leerling minimaal of maximaal moet doen. Een leerling kan een Adaptieve activiteit afronden door voor alle onderwerpen voldoende te oefenen, of door het maximum aantal rondes te oefenen.

Rondes van 10 opgaven

Elke adaptieve oefening bestaat uit rondes van 10 opgaven. Na 10 opgaven krijgt de leerling een samenvatting hoe die ronde is gegaan. Daarna kan er direct een nieuwe ronde gestart worden. Scores & Punten

Tijdens de ronde kunnen de leerlingen de open vragen zelf nakijken. Daarom kunnen de scores die leerlingen halen in het adaptief oefenen, gefilterd worden onder Resultaten. Leerlingen kunnen ook punten halen tijdens het oefenen. Dat werkt voor sommige leerlingen erg motiverend. De leerling kan zien hoeveel punten hij heeft, en op welke plek op de ranglijst hij staat.

Voortgang

De voortgang voor het oefenen is te zien in het voortgangsscherm. We tonen daar niet hoeveel procent een leerling af heeft, maar hoeveel opdrachten de leerling heeft gemaakt en met welke score. Op die manier is het voor de docent goed in te zien welke leerlingen veel oefenen. 

Hebben we je goed geholpen?


Powered by HelpDocs