Palmolieplantages - gemaakt door Greenpeace

Aangepast 3 months ago door Elvira Davidsz

Deze lesbrief (geschikt voor de onderbouw) is ontwikkeld door Greenpeace en gaat over palmolieplantages in Indonesië en Ghana. De leerlingen bekijken een filmpje waarin een duurzame en een niet-duurzame palmolieplantage worden gepresenteerd. Vervolgens beantwoorden de leerlingen hier vragen over. Tot slot worden de leerlingen gevraagd te discussiëren aan de hand van twee stellingen. 


Wil je dit lesmateriaal inzetten in je lessen? Voeg hier de lesbrief aan je klassen toe.

Hebben we je goed geholpen?