Het portfolio

Aangepast 5 months ago door Jill Gotink

Er is sinds kort een nieuwe functie in Learnbeat, namelijk het portfolio. In het portfolio kunnen leerlingen meerdere werkstukken, draaiboeken of vakoverstijgende projecten voor hun plusdocument, vakoverstijgend dossier en/of loopbaanoriëntatie (LOB) maken en verzamelen. 

Bij Learnbeat kregen we vaak de vraag of er een omgeving beschikbaar was waarin leerlingen voortgang/projecten van meerdere jaren kunnen verzamelen, dit is nu het geval. Het portfolio in Learnbeat is dus een verzameling van projecten waarin de ontwikkeling van de leerling buiten het reguliere lesprogramma inzichtelijk kan worden gemaakt. Dit helpt leerlingen na te denken over de keuzes die zij maken en te reflecteren op hun eigen ontwikkeling.

Gevolgen voor leerlingen

De leerlingen krijgen een nieuwe knop links in het menu te zien, namelijk de portfolio-omgeving. Hier kunnen zij de projecten aanmaken. Deze projecten zijn automatisch inzichtelijk voor elke docentenaccount waarbij zij in de klas zitten. Projecten in het portfolio zijn niet gebonden aan vakken.

Leerling perspectief: weergave portfolio

Elke leerling heeft een voorbeeldproject in zijn portfolio staan. Hierin wordt uitgelegd wat de mogelijkheden in de omgeving zijn. Zo kunnen leerlingen vaardigheden koppelen aan hun project om aan te tonen op welk gebied zij zich ontwikkeld hebben. Daarnaast kunnen leerlingen hun project verder inrichten door de volgende brontypes toe te voegen:

  • Tekst
  • Afbeelding
  • Video
  • Geluidsfragment
  • Bestand
  • Link
Leerling perspectief: bronnen portfolio

Gevolgen voor docenten
Je kan als docent de portfolio's van leerlingen opzoeken. Dit kan door naar het 'instellingenscherm' te gaan en op de knop 'Portfolio's inzien' te klikken. Je kan hierna zoeken op de naam van een leerling of op de klas waarin de leerling zit. Tevens kan je als docent een overzicht van leerlingen per klas openen. Mocht je tevreden zijn met het portfolio van de leerling, kan je deze als afgerond markeren. Ben je nog niet tevreden? Dan kan je reageren op het project in het chat scherm, waarna de leerling verbeteringen kan maken. De leerling kan ook de docent om een reactie vragen, in dit geval ontvang je een email waarin je wordt uitgenodigd door de leerling om een reactie op het project te geven.

Docenten perspectief: zoek een portfolio

Leerling neemt contact op met docent via portfolio

Stap 1: Leerling klikt op 'vraag docent om feedback'
Stap 2: Leerling kan één of meerdere docenten selecteren, indien mogelijk.
Stap 3: Na het selecteren, kan de leerling een gesprek beginnen.

Benieuwd hoe de portfolio-omgeving er uit ziet voor uw leerlingen? Log in als leerling en neem een kijkje. Let wel op: je bent nu echt ingelogd als deze leerling, kijk hierdoor uit met eventuele gemaakte aanpassingen.

Hebben we je goed geholpen?