Duurzame landbouw - gemaakt door Greenpeace

Aangepast 3 months ago door Elvira Davidsz

Deze lesbrief is ontwikkeld door Greenpeace. In de lesbrief leren de leerlingen meer over duurzame landbouw door middel van een filmpje en oefeningen. De lesbrief eindigt met een aantal stellingen waar de leerlingen over kunnen discussiëren. De lesbrief is vooral geschikt voor de onderbouw. 

 

Wil je dit lesmateriaal inzetten in je lessen? Voeg hier de lesbrief aan je klassen toe.

Hebben we je goed geholpen?