Privacy

Digitale leermiddelen zijn niet meer weg te denken in het onderwijs. Het is belangrijk dat bij het gebruik van deze leermiddelen de privacy van leerlingen is beschermd. Dedact is ondertekenaar van het 'Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy', opgesteld door de aanbieders van digitale leermiddelen en de VO-raad. Het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy’ vertaalt de Wet bescherming persoonsgegevens naar de onderwijspraktijk. Het bevat afspraken over het omgaan met persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen en toetsen. Dankzij het convenant weten scholen en aanbieders wat ze over en weer van elkaar mogen verwachten, zijn de afspraken werkbaar in de praktijk en heeft iedereen dezelfde gemeenschappelijke uitleg bij deze afspraken. Kijk voor meer informatie op http://www.privacyconvenant.nl.

Dedact treedt op als bewerker van onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs. De privacybijsluiter bevat een omschrijving van wat Learnbeat precies doet, welke leerlinggegevens er nodig zijn, wie en welke ander partijen er toegang hebben tot die data, waar de gegevens worden opgeslagen en wat de contactgegevens zijn voor vragen over de privacybescherming. De tweede bijlage, de bijlage ‘technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen’ beschrijft welke beveiligingsmaatregelen er zijn getroffen en wat de afspraken zijn als er zich een beveiligingsincident voordoet (bijvoorbeeld een datalek). Download de privacybijsluiter, de bijlage over technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen en de model bewerkersovereenkomst.

Vragen? We horen het graag via privacy@dedact.nl


Hebben we je goed geholpen?

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)