Oefentoets afnemen in Learnbeat

Bijgewerkt door Eva Derks

De oefentoets kies je wanneer je leerlingen een toets wilt laten maken in hun eigen tempo en op een zelfgekozen moment. Het resultaat kun je aan de hand van een puntenaantal, een percentage of een cijfer weergeven.

Deze toetsvorm kun je gebruiken om leerlingen te laten inzien wat ze al beheersen en waar nog oefening of zelfstudie voor nodig is, voorafgaand aan een toetsmoment bijvoorbeeld. Ook kun je met een oefentoets nagaan of de voorkennis bij jouw leerlingen aan de start van een nieuw blok voldoende is.

Een oefentoets afnemen

Zichtbaarheid

Een oefentoets is niet zichtbaar voor jouw leerlingen, totdat je als docent in het voortgangsscherm, onder het tabblad Zichtbaarheid op 'Open' klikt.

Je begint de oefentoets voor de hele klas in één keer, of klikt individueel de leerlingen aan voor wie je de toets wilt starten door op 'Toets starten' te klikken. De toetsactiviteit is vanaf dat moment zichtbaar in het lesmateriaal van jouw leerlingen.

Het grote verschil met de gewone toetsmodus is, dat leerlingen vanuit de oefentoets nog wel naar andere pagina's in Learnbeat kunnen navigeren. Een oefentoets kan dan ook langere tijd open staan voor jouw leerlingen.

Net als bij een echte toets, ziet jouw leerling standaard zijn resultaat pas als jij de toets op 'inzien' hebt gezet. Je kunt er echter bij de oefentoets ook voor kiezen om de antwoorden automatisch zichtbaar te maken (onder toetsinstellingen).

Toetsinstellingen

Rechtsbovenin vind je de optie voor de toetsinstellingen van een oefentoets. Deze wijken deels af van de instelingen van een formatieve toets. Hieronder zullen we de instellingen toelichten:

Hussel volgorde van opgaven: Geef de opgaven in willekeurige volgorde wanneer leerlingen de toets maken.

Maak antwoorden automatisch zichtbaar: Leerlingen kunnen direct de toets inzien nadat ze klaar zijn als deze optie aan staat. Als deze optie uit staat bepaalt de docent wanneer de toets ingezien wordt.

Leerling mag eigen toets nakijken: Als inzien actief is en antwoorden zijn nog niet nagekeken, dan mogen leerlingen zichzelf nakijken.

Toon cijfers: Leerlingen krijgen een cijfer als resultaat. Als deze optie is uitgeschakeld zien leerlingen alleen de behaalde punten.

Wanneer de oefentoets is nagekeken

Heb je onder toetsinstellingen aangegeven dat er een cijfer mag worden getoond, dan ziet jouw leerling dit scherm:

Is het lesmateriaal gemetadateerd op onderwerp, dan krijgt jouw leerling goed inzicht in de onderwerpen die beheerst worden en onderwerpen die nog wat extra aandacht vragen:

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via support@learnbeat.nl of (020) 70 09 854. Ben je aan het werk in Learnbeat en kom je er ter plekke niet helemaal uit? Gebruik dan de supporttoeter.


Hebben we je goed geholpen?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)