Werkvorm: Woordselectie

Bijgewerkt 7 months ago door Maj

Gebruik

De werkvorm woordselectie gebruik je voor opdrachten waarin leerlingen losse woorden moeten identificeren. Denk bijvoorbeeld aan opdrachten voor moderne vreemde talen waarbij leerlingen moeten selecteren welk woord ze in een geluidsfragment hebben gehoord. Maar je kunt de werkvorm ook inzetten voor geschiedenisopdrachten waarbij ze moeten selecteren welke begrippen bij de Industriële revolutie horen. Of voor Nederlands: welke woorden zelfstandig naamwoorden zijn.

Zo maak je de vraag

Vraagstelling

In het bovenste tekstveld, onder ‘Vraag’, typ je de vraagstelling in. Het is handig om daarbij de term ‘selecteren’ of ‘aanwijzen’ te hanteren. Dus bijvoorbeeld: ‘Selecteer de werkwoorden die in de tegenwoordige tijd staan’. 

Antwoorden

De woorden waaruit je leerlingen moeten kiezen vul je in in het tweede tekstvak, onder ‘Voeg tekst toe’. Zodra je woorden in gaat typen, zie je meteen onder het vak een zin verschijnen: ‘Selecteer het woord (of de woorden) dat gekozen moet worden’. Hieronder staan de woorden die je zojuist hebt ingetypt. Het is de bedoeling dat je hier de juiste woorden aanklikt. Het antwoord wordt goed gerekend indien leerlingen deze woorden ook aanklikken. 

Nakijkwijze

Deze vraag is gesloten en staat standaard op 'Automatisch nakijken'. Mocht je de werkvorm willen gebruiken voor een evaluerende of subjectieve vraag, dan kun je bij de nakijkmodus kiezen voor ‘Niet nakijken’.

Gedeeltelijk goede antwoorden toestaan

Bij deze werkvorm staat de optie ‘Gedeeltelijk goede antwoorden toestaan’ automatisch aan, omdat er vrijwel altijd meerdere woorden geselecteerd moeten worden. Deze optie zorgt ervoor dat wanneer de leerling één van de drie antwoorden goed heeft, de leerling ook een deel van de te behalen score toegekend krijgt. Mocht je alleen punten willen toekennen indien de leerling alles goed heeft, dan kun je dat hier aangeven.

Uitleg bij het antwoord

Dit is een optioneel veld waar je toelichting kunt geven op (de redenatie achter) het antwoord. Dit veld wordt pas zichtbaar voor leerlingen wanneer de antwoorden zichtbaar worden gemaakt.


Hebben we je goed geholpen?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)