Updates versturen naar andere klassen

Bijgewerkt 2 months ago door Jill Gotink

Toevoegingen in alle klassen plaatsen

Als je een nieuw onderdeel af hebt bij het maken van eigen lesmateriaal, dan wil je ervoor zorgen dat dit in de bibliotheek en in alle klassen geplaatst wordt. Dan kan met de functie updates versturen. Deze functie vind je in de bibliotheek, bij het lesmateriaal waar je aan gewerkt hebt.

Wie maakt gebruik van mijn lesmateriaal?

Zodra je op deze functie klikt, verschijnt er een scherm waarin jouw gemaakte wijzigingen overzichtelijk weergeven worden. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen wijzigingen in hoofdstuk, paragraaf, activiteit en opgave. In dit scherm zie je hoeveel docenten en klassen gebruik maken van dit lesmateriaal. Tevens kan je onder 'details' exact zien welke docenten gebruik maken van het materiaal.

Welke wijzigingen worden verstuurd?

Na het klikken op 'verstuur updates' worden de wijzigingen binnen 1 minuut in alle klassen geplaatst. Het lesmateriaal wat al geplaatst was bij andere docenten is nu dus ook helemaal up-to-date! Hieronder zie je welke wijzigingen wel en niet verstuurd worden.

Wel verstuurd

Niet verstuurd

Toevoeging van een hoofdstuk, paragraaf of activiteit*.

Verwijderen van een hoofdstuk, paragraaf, activiteit of opgave.

Toevoeging van een opgave.

Wijzigen van een titel, naam of afbeelding.

Volgorde van hoofdstuk, paragraaf, activiteit of opgave.

Toetsmarkering toevoegen/opheffen van een activiteit.

Wijzigen van puntentelling in een toets

*Dit wordt achteraan het lesmateriaal toegevoegd; de volgorde kan je zelf wijzigen via de auteursfunctie.

Waarom wordt niet alles verstuurd?

Sommige wijzigingen worden niet verstuurd omdat wij docenten de mogelijkheid willen geven om het lesmateriaal te arrangeren. Daarnaast worden verwijderingen niet verstuurd, omdat het lesmateriaal al gemaakt kan zijn bij andere klassen en wij niet willen dat voortgang verloren gaat.

Wijzigingen maken in bestaande opgaven

Tot slot is er nog de mogelijkheid om wijzigingen te maken in een bestaande opgave. Je zou hierbij een bron kunnen wijzigen, toevoegen of een leertekst kunnen (ont)koppelen. Wijzigingen binnen één opgave zullen live zichtbaar zijn bij leerlingen en docenten waar dit materiaal gebruikt wordt. Elke wijziging die gemaakt wordt binnen één opgave, wordt dus direct doorgevoerd. Als leerlingen opdrachten al gemaakt hebben, wijzigt dit dus ook. Al behaalde scores worden niet opnieuw uitgerekend.


Hebben we je goed geholpen?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)