Publiceren van wijzigingen

Bijgewerkt door Suzanne den Brinker

Toevoegingen in alle klassen plaatsen

Wanneer je tijdens het ontwikkelen van eigen lesmateriaal een nieuw onderdeel hebt toegevoegd aan jouw ontwikkelklas, dan wil je ook graag dat dit wordt toegevoegd aan het materiaal in de bibliotheek en in alle klassen waar het lesmateriaal gebruikt wordt. Hiervoor gebruik je de knop Publiceer wijzigingen. Deze functie vind je in de bibliotheek, in de bovenste balk van je bibliotheek-item.

Wie maakt gebruik van mijn lesmateriaal?

Zodra je op deze functie klikt, verschijnt er een scherm waarin jouw gemaakte wijzigingen overzichtelijk weergeven worden. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen wijzigingen in hoofdstuk, paragraaf, activiteit en opgave. In dit scherm zie je hoeveel docenten en klassen gebruik maken van dit lesmateriaal. Tevens kun je onder 'details' exact zien welke docenten gebruik maken van het materiaal.

Welke wijzigingen worden verstuurd?

Na het klikken op 'publiceer wijzigingen' worden de wijzigingen binnen 1 minuut in alle klassen geplaatst. Het lesmateriaal dat al geplaatst was in andere klassen, is nu dus ook helemaal up-to-date! Niet alle wijzigingen kunnen gepubliceerd worden. Hieronder zie je welke wijzigingen wel en niet verstuurd worden.

Wel verstuurd naar bestaande klassen

Niet verstuurd naar bestaande klassen

Toevoeging van een hoofdstuk, paragraaf, activiteit of opgave.*

Verwijderen van een hoofdstuk, paragraaf, activiteit of opgave.

Wijzigen van een titel, naam of afbeelding.

Wijzigen van puntentelling in een toets.

Aanpassing in de volgorde van hoofdstukken, paragrafen, activiteiten of opgaven.

Omzetten van een standaard activiteit naar een toets activiteit of andersom.

* Let op: een nieuwe toevoeging wordt altijd achteraan toegevoegd; de volgorde kun je vervolgens zelf eenvoudig wijzigen vanuit de auteursmodus.

Niet alle wijzigingen worden doorgestuurd naar de bestaande klassen. De overige wijzigingen worden wel doorgezet naar het bibliotheekitem. Bij het plaatsen van het item in een nieuwe klas zijn ook deze wijzigingen zichtbaar in het lesmateriaal.

Waarom wordt niet alles verstuurd?

Sommige wijzigingen worden niet verstuurd naar de bestaande klassen omdat wij docenten de mogelijkheid willen geven om het lesmateriaal te arrangeren. Daarnaast worden verwijderingen niet verstuurd, omdat het lesmateriaal al gemaakt kan zijn bij andere klassen en wij niet willen dat voortgang verloren gaat.

Wijzigingen maken in bestaande opgaven

Tot slot is er nog de mogelijkheid om wijzigingen te maken in een bestaande opgave. Je zou hierbij een bron kunnen wijzigen, toevoegen of een leertekst kunnen (ont)koppelen. Wijzigingen binnen één opgave zullen live zichtbaar zijn bij leerlingen en docenten waar dit materiaal gebruikt wordt. Elke wijziging die gemaakt wordt binnen één opgave, wordt dus direct doorgevoerd. Als leerlingen opdrachten al gemaakt hebben, wijzigt dit dus ook. Al behaalde scores worden niet opnieuw uitgerekend.

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via support@learnbeat.nl of (020) 70 09 854. Ben je aan het werk in Learnbeat en kom je er ter plekke niet helemaal uit? Gebruik dan de supporttoeter.


Hebben we je goed geholpen?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)