Een voorbeeldles met Learnbeat - De toetsmodus

Aangepast 3 months ago door Jill Gotink

Je kan Learnbeat op verschillende manieren inzetten tijdens de les. Je kan klassikaal aan de slag met behulp van de presentatiemodus, maar je kan de leerlingen ook aan de slag laten gaan met het adaptieve gedeelte van Learnbeat, waardoor de leerlingen oefenen op eigen niveau. Het is tevens mogelijk om toetsen veilig af te nemen met Learnbeat, dit kan met behulp van de toetsmodus. Hieronder is een les uitgeschreven, waarin een toets afgenomen wordt. Deze voorbeeldles duurt 50 minuten.

Tijd

Onderdeel

Hulpmiddel

Wie en wat

Opmerking

12.00 - 12.05

Welkom en stoom afblazen


Docent heet iedereen welkom. Docent proeft de sfeer en energie in de klas. Leerlingen pakken device op tafel en zorgen dat zij klaar zijn om te starten met de toets.


Let op de signalen van de leerlingen; hoe komen zij uit de vorige les/pauze terug? Speelt er iets dat benoemd moet worden?

12.05 - 12.10

Inleiding voor het maken van de toets


Docent deelt eventuele laatste tips voor de toets met de leerlingen.


Zorg er als docent voor dat je de toets van tevoren gemaakt hebt en dat de puntentelling juist is.

12.10 - 12.45

Starten met de toets

Devices van de leerlingen

Laat alle leerlingen inloggen met hun Learnbeat account en controleer dit ook. De docent klikt vervolgens bij de toets op: ‘begin’ en ‘toets starten’.

Nadat de docent op ‘toets starten’ geklikt heeft, zullen alle leerlingen direct naar de toets gestuurd worden. Mochten de leerlingen andere activiteiten uitvoeren, wordt dit gemeld op het tabblad ‘meldingen’.

12.45 - 12.50

Afsluiten van de toets

Devices van de leerlingen

De docent sluit de toets door middel van de knop ‘innemen’.

Mocht een leerling eerder klaar zijn met de toets kan hij/zij de toets inleveren via ‘inleveren’.

Na de les

Nakijken

Afgenomen toetsen

De docent kan de gemaakte toetsen nakijken. Je kijkt de toetsopgaven na op dezelfde manier als je doet bij normale activiteiten. Je kiest alleen niet voor een percentage, maar voor een aantal punten.

Mocht er een leerling ziek geweest zijn tijdens de eerste afname? Geen probleem, je kan de toets opnieuw afnemen met deze leerlingen door alleen hen te selecteren.


Wil je meer informatie over het afnemen van toetsen via Learnbeat, klik dan hier.


Hebben we je goed geholpen?