Omgaan met theorie in Learnbeat

Bijgewerkt door Suzanne den Brinker

Goed van start met het ontwikkelen van lesmateriaal

Als je zelf lesmateriaal maakt, is het handig om theorie en opgaven te scheiden. Dan kun je ze namelijk in verschillende activiteiten, paragrafen of hoofdstukken in Learnbeat plaatsen. Als je hier een consistent systeem in hanteert weten je leerlingen altijd waar ze bepaalde theorie kunnen terugvinden.

Tip: start met het ordenen en maken van de theorie. Dat is de basis van je lesmateriaal. Daarna maak je de opgaven.

Om dit artikel te begrijpen is het handig als je volledig bekend bent met de structuur van Learnbeat.

Hoe orden je de theorie in Learnbeat?

Theorie in Learnbeat bestaat uit een verzameling bronnen. Om de theorie van je lesmateriaal te structureren binnen Learnbeat, moet je een aantal afwegingen maken. Denk allereerst na over de rol van de theorie in je lesmateriaal:

  • Wil je dat leerlingen alle theorie later kunnen terugvinden in een handig overzicht of naslagwerk? En betreft het een naslagwerk voor meerdere jaren?
  • Wil je dat leerlingen de theorie over een onderwerp eerst lezen, voordat ze met opgaven beginnen? Of mag het ergens geplaatst worden waar ze het op kunnen zoeken als ze er niet uitkomen?
  • Moeten leerlingen de theorie bij een opgave zelf kunnen raadplegen?

Al deze vragen bepalen hoe je de theorie van je lesmateriaal gaat indelen.

Tip: je kunt alle theorie die je maakt, ook nog aan een opgave koppelen, zodat leerlingen deze tijdens het maken van de opgave kunnen lezen. Deze komt dan te staan onder de knop ‘open uitleg’. Hoe dat werkt, lees je in het artikel Verwijzen naar theorie - leertekst koppelen.
Alle theorie in één hoofdstuk 

Wil je dat de theorie van meerdere leerjaren allemaal bij elkaar staat? Dan is het handig om de theorie in een apart hoofdstuk te zetten. Het voordeel is dat je de theorie goed kunt ordenen in paragrafen en subparagrafen. Dit hoofdstuk kun je ook als naslagwerk voor meer leerjaren gebruiken.

Maak voor deze theorie een aparte ontwikkelklas aan en plaats hierin één hoofdstuk met theorie. Dit hoofdstuk plaats je in de bibliotheek en kun je vervolgens in je klassen (ontwikkelklas of klas met leerlingen toevoegen). Vergeet niet updates te verzenden als je een aanpassing doet in het hoofdstuk met theorie.

Voorbeeld: In de methode Leswijs Nederlands staat alle theorie overzichtelijk bij elkaar in een digitaal handboek-hoofdstuk. Dit handboek komt in elk leerjaar terug: leerlingen kunnen zo ook de theorie van de vorige leerjaren opzoeken.
Theorie per hoofdstuk in een aparte paragraaf

Als je wilt dat de theorie die in één hoofdstuk behandeld wordt bij elkaar staat, dan maak je een aparte paragraaf voor de theorie aan binnen elk hoofdstuk. Je kunt de theorie zo nog steeds ordenen in aparte activiteiten, maar er zit al een voorselectie in wat betreft onderwerpen: wat behandeld wordt, hangt af van het specifieke hoofdstuk. 

Voorbeeld: In de methode New Interface heeft elk hoofdstuk een paragraaf ‘Checkbook’ met de Vocabulary, Grammar en Phrases uit dat hoofdstuk overzichtelijk bij elkaar.
Theorie per paragraaf in een aparte activiteit

Als je wilt dat leerlingen theorie direct verwerken door er opdrachten over te maken, dan is het handig om de theorie in activiteiten te bundelen. Maak dan per paragraaf een activiteit ‘Theorie’ en een activiteit ‘Opdrachten’ aan. De theorie is dan niet langer gebundeld op één plek, maar staat wel overzichtelijk per onderwerp in een hoofdstuk. Je kunt dan nog de keuze maken of je ze eerst de theorie volledig laat doornemen - dan is ‘Theorie’ de eerste activiteit in de paragraaf - of dat je ze meteen aan de slag laat gaan met de opdrachten. Je kunt dan wel de theorie koppelen aan de opdrachten waardoor ze het meer stap voor stap doornemen en toepassen. Je kunt in dit geval de theorie bundelen in de laatste paragraaf van de activiteit. 

Voorbeeld: Bij de methode De Geo in Learnbeat staat in elke paragraaf een activiteit met theorie. Deze staat bovenaan: leerlingen moeten eerst de theorie doorlezen, voordat ze de opdrachten maken.
Tip: Wil je dat leerlingen echt niet om de theorie heen kunnen als ze opgaven gaan maken? Plaats dan de theorie nog een keer als eerste scherm in een activiteit (door te zoeken naar bestaande bron) en zet in de introductietekst: lees of bestudeer de theorie. 
Voorbeeld: Bij de methode Leswijs Nederlands wordt de theorie die leerlingen nodig hebben voor het maken van de activiteit uit het Handboek nog een keer geplaatst in de activiteit.
Tip: Heb je verschillende soorten theorie? Overweeg om elk een eigen kader te geven: Bijvoorbeeld: standaard theorie in blanco, checklists in een post-it. Hier lees je meer over de soorten bronnen waar je uit kunt kiezen.
Tip: Maak de stukjes theorie zo klein dat je ze apart kunt koppelen aan opdrachten. Per deelonderwerp maak je een nieuwe bron aan.
Voorbeeld: Bij de methode Chemie in Onderzoek staat de inleiding op een hoofdstuk in een eigen bron. Dat lezen de leerlingen een keer door, maar dit hoeft niet bij de opgaven terug te komen. De overige informatie wil je wel kunnen koppelen aan een opgave.

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via support@learnbeat.nl of (020) 70 09 854. Ben je aan het werk in Learnbeat en kom je er ter plekke niet helemaal uit? Gebruik dan de supporttoeter.


Hebben we je goed geholpen?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)