De nummering in het boek en in Learnbeat komen niet overeen

Bijgewerkt 6 months ago door Čiska Jansz

Wanneer je zowel met boeken als digitaal werkt met jouw leerlingen, kan het voorkomen dat de nummering in Learnbeat niet overeenkomt met die in het boek. Dat is natuurlijk erg onhandig.

Learnbeat nummert automatisch

Goed om te weten: hoofdstukken, paragrafen, activiteiten en opgaven worden in Learnbeat automatisch genummerd. Staat iets in de voor jou verkeerde volgorde, dan kun je in de auteursmodus (potlood & liniaal) eenvoudig de betreffende onderdelen oppakken en verslepen naar de juiste volgorde. Learnbeat past de nummering dan automatisch aan binnen de nieuw gekozen volgorde.

Merk je op dat er een fout zit in de nummering? Pak dan een van de onderdelen op en laat hem weer terugvallen. De nummering past zich nu aan. Het kan ook helpen om de pagina te verversen.

Het voordeel van onze automatische nummering is, dat wanneer je als docent zelf lesmateriaal toevoegt of bestaand lesmateriaal in een andere volgorde plaatst, het direct wordt meegenomen in de bestaande nummering. Zo valt al het lesmateriaal mooi samen.

Waarom komt de nummering in Learnbeat niet overeen met de nummering in het boek?

In onderstaand voorbeeld zie je lesmateriaal van De Geo LRN-line van ThiemeMeulenhoff in Learnbeat. In Learnbeat wordt een inleidende tekst met daarin de hoofdvraag en deelvragen gebruikt als Start van het hoofdstuk.

Daarna worden de paragrafen die in het boek staan, toegevoegd. Hierdoor wordt paragraaf 1 uit het boek in Learnbeat dus automatisch paragraaf 2 waardoor een verschuiving optreedt in de nummering.

Gebruik in jouw lessen de naam van het hoofdstuk, de paragraaf, de activiteit

Net al bij het gezamenlijk bespreken van meerkeuze antwoorden waarbij je het niet hebt over 'antwoord B' dat het juiste is, maar over de inhoud van dat antwoord, helpt het wanneer je bij een scheeflopende nummering werkt vanuit de inhoud. Gebruik dus de titel van het hoofdstuk, de naam van de paragraaf, benoem de soort activiteit en bespreek de inhoud van de opgaven. Zo verzeker je je ervan dat jouw leerlingen naar de juiste plek in het lesmateriaal navigeren.

Verwijs tijdens lessen waarin je zowel digitaal als met boeken werkt dus niet naar paragraaf 1.4, maar naar De Inuït in het poolgebied.

Zet de studieplanner in

Merk je dat het bovenstaande je onvoldoende helpt en krijg je van jouw leerlingen signalen waaruit blijkt dat ze zich met de verkeerde onderdelen hebben beziggehouden? Probeer dan eens de studieplanner in Learnbeat uit. Hiermee gids jij jouw leerlingen door het lesmateriaal. Er kan geen verwarring meer over bestaan. Bovendien: in de toelichting kun je aangeven waar ze in het boek de benodigde bronnen kunnen vinden.


Hebben we je goed geholpen?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)