Kopiëren van opgaven

Bijgewerkt 6 months ago door Jill Gotink

Je kunt het kopiëren van opgaven gebruiken om een andere versie van die opgave aan te maken, maar wanneer je een andere route bewandelt, is het ook mogelijk om juist een identieke opgave op een andere plek in Learnbeat te plaatsen. Hieronder lees je er meer over.

Opgave kopiëren, waarbij je de relatie verbreekt

Soms wil je meerdere versies van een opgave maken. Je wilt bijvoorbeeld jouw opgave van vmbo-b aanpassen voor vmbo-k. Je kunt dan de opgave kopiëren. Dit doe je in de auteursomgeving. Selecteer de opgave(n) en kies voor kopiëren. Je maakt hierdoor een versie A en een versie B van de opgave, de relatie tussen beide opgaven wordt verbroken; zodra je een wijziging aanbrengt in versie A, zal deze niet doorgevoerd worden in versie B.

Standaard kun je ervoor kiezen om jouw opgaven te kopiëren binnen de huidige klas. Echter, wanneer je opgaven wilt kopiëren naar een andere klas, kan dat ook. Via het tabje kun je eenvoudig een andere klas selecteren.

Je kunt uiteraard alleen (kopieën van) opgaven bewerken waarvan je zelf eigenaar bent. Wanneer je op de 'i' klikt, zie je wie de opgave gemaakt heeft.
Opgave kopiëren, waarbij je de relatie behoudt

Soms komt het echter ook voor dat je een opgave wilt kopiëren naar een andere plek in Learnbeat, waarbij wijzigingen die je later aanbrengt in de opgave wel doorgevoerd moeten worden naar de kopieën. Dit is mogelijk op twee manieren, namelijk via de opgavenbibliotheek en via de reguliere bibliotheek. In de opgavenbibliotheek staan individuele opgaven waar jij toegang tot hebt. Door middel van 'zoek bestaande opgaven' kun je opgaven toevoegen aan de activiteit.


Hebben we je goed geholpen?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)