Toetsen inplannen

Bijgewerkt 4 months ago door Čiska Jansz

In Learnbeat kun je de toetsen die je bij je klassen gaat afnemen, inplannen. Via de knop 'inplannen' bovenin het voortgangsscherm (brilletje) van de toets, kun je de datum, tijd en duur van de af te nemen toets invoeren.

Extra tijd

Vervolgens kun je voor individuele leerlingen aangeven of en hoeveel extra tijd zij krijgen voor de toets. De duur van de extra te geven tijd pas je aan bij de rode pijl.

In het overzicht krijg je duidelijk te zien welke leerlingen extra tijd krijgen voor de toets. Bij alle leerlingen start de toets op hetzelfde moment. Vanzelfsprekend wordt de toets bij leerlingen die er langer over mogen doen, later ingenomen.

Ook gedurende de toets kun je de extra tijd nog aanpassen (zowel verlengen als verwijderen). Hiervoor ga je opnieuw naar de knop inplannen en pas je bij de betreffende leerling(en) de extra tijd aan.
Afwezige leerlingen

Leerlingen die op het moment van de toetsafname niet aanwezig zijn, kun je eenvoudig uitvinken. Stel dat je de toets voor de hele klas hebt ingepland, maar één leerling heeft de toets niet gemaakt op het ingeplande moment, dan is het niet mogelijk om de toets opnieuw in te plannen voor de leerling. Je kunt dan wel de toets voor deze leerling opnieuw openzetten, door op hervat te klikken. Op deze manier kan de leerling de toets alsnog later maken.

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via support@learnbeat.nl of (020) 70 09 854. Ben je aan het werk in Learnbeat en kom je er ter plekke niet helemaal uit? Gebruik dan de supporttoeter.


Hebben we je goed geholpen?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)