Toetsen afnemen met Learnbeat

Aangepast 5 months ago door Eelko Huizing

In Learnbeat kun je toetsen samenstellen, afnemen, nakijken en beoordelen. Hieronder lees je hoe.

Een toets samenstellen

Maak een nieuwe activiteit aan en markeer deze als toetsactiviteit. Je ziet dat er in de paragraaf een activiteit is toegevoegd. De mogelijkheden zijn anders dan bij normale activiteiten. Je ziet knoppen om naar 'meldingen', 'voortgang en cijfers' en 'puntentelling' te navigeren.

Je kunt vervolgens opgaven toevoegen aan de toets via 'zoek bestaande opgave' en 'voeg aan activiteit toe'. Ook kan je natuurlijk zelf opgaven maken om deze in de toets te zetten. Je kan je zelfgemaakte opgaven ook beschikbaar stellen voor anderen via 'plaats in bibliotheek'. Omdat de opdracht hierdoor in de bibliotheek terecht komt, kan je deze opdracht meerdere malen toevoegen aan verschillende klassen

Op het gele 'briefje' kun je een boodschap achterlaten voor je leerlingen. Wens ze succes, of geef ze een laatste tip.

Per vraag kun je punten toekennen. Je doet dit in stapjes van een half, een vraag is dus 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - ... punten waard. Deze punten gebruik je later om cijfers te bepalen. Op het tabblad 'puntentelling' bepaal je de cesuur. Dit doe je door het aantal punten te bepalen waarbij iemand een 5,5 scoort. Je kunt ook bepalen tot hoeveel punten iemand een 1 krijgt en vanaf hoeveel punten iemand een 10 verdient. In de tabel eronder zie je direct het per aantal toegekende punten het bijbehorende cijfer. Op het tabblad 'voortgang en cijfers' vind je de cijfers per leerling.

Een toets afnemen

Om een toets te starten, kies je voor het kopje zichtbaarheid. Vervolgens selecteer je de leerlingen voor wie je de toets wilt starten en klik je op 'toets starten'. Op dit moment worden alle leerlingen naar de toets gestuurd. Ze kunnen niet meer navigeren naar andere activiteiten, paragrafen of hoofdstukken. Ze zien alleen nog de toets. Leerlingen die nog niet zijn ingelogd, komen na het inloggen automatisch in de toets terecht. Ze kunnen de toets alleen verlaten door de toets in te leveren. Mocht er een leerling ziek zijn tijdens het afnemen van de toets, hoef je deze niet te selecteren. Je kan deze leerling op een later moment individueel selecteren voor het maken van de toets.


Als docent kun je een toets altijd innemen, de leerling wordt op dat moment uit de toets gezet. Vervolgens kun je ervoor kiezen de toets opnieuw open te zetten, als de leerling bijvoorbeeld toch nog vragen mag beantwoorden, of kun je de toets op 'inzien' zetten. De leerling kan dan zijn antwoorden inzien, maar niet meer wijzigen.

Tijdens de toets krijg je meldingen over 'verdachte' activiteiten van leerlingen, bijvoorbeeld zodra ze een ander tabblad openen, tekst in het antwoordveld plakken (in plaats van typen) of wanneer er iemand anders op hun account inlogt. Bekijk hiervoor het tabblad 'meldingen'.

Een toets nakijken

Je kijkt de opgaven na op dezelfde manier als je doet bij normale activiteiten. Je kiest alleen niet voor een percentage, maar voor een aantal punten.Safe Exam Browser


Mocht je willen dat leerlingen helemaal geen handelingen meer kunnen maken, naast het maken van de toets zelf. Maak dan gebruik van de Safe Exam Browser. Hiermee kun je toetsen volledig beveiligd afnemen, lees hier meer over de Safe Exam Browser.

Cesuur

Learnbeat hanteert de normering 'lineair met knik'. Hierdoor  is het minimum te behalen punten altijd 1. Bij CSE's wordt er een andere cesuur aangehouden, namelijk met N-termen. Learnbeat ondersteunt helaas de normering van CSE niet. Wel kun je het puntenaantal in Learnbeat downloaden via 'voortgang', waarna je in bijvoorbeeld Excel of via n-term.nl/cijfersberekenen.nl kunt normeren naar wens. De cijfers aangepast naar eigen normering verschijnen dan natuurlijk niet in Learnbeat. 

Hebben we je goed geholpen?


Powered by HelpDocs