Toets maken en afnemen in Learnbeat

Bijgewerkt 2 months ago door Jill Gotink

In Learnbeat kun je toetsen samenstellen, afnemen, nakijken en beoordelen. In onderstaand filmpje wordt uitgelegd hoe je de toets start. Wil je er zelf meer over lezen? Lees dan hieronder meer.

Een toetsactiviteit maken

Een toetsactiviteit maak je in de auteursomgeving (pen en liniaal). Deze activiteit moet eerst in een hoofdstuk en paragraaf staan. Maak een nieuwe toetsactiviteit aan door op Voeg een activiteit toe te klikken, en klik nadat je een naam voor de toets hebt ingevuld op voeg toe.

Je ziet nu in de paragraaf de toetsactiviteit staan. Je klikt op de toetsactiviteit en kan beginnen met opgaven maken. Je kunt opgaven toevoegen aan de toets via 'Zoek bestaande opgave' en vervolgens 'Voeg aan activiteit toe'.

Ook kun je natuurlijk zelf opgaven maken via 'Voeg opgave toe' en deze in de toets zetten. Je kunt de zelfgemaakte opgaven ook beschikbaar stellen voor collega's via 'Plaats in bibliotheek'.Op het gele briefje kun je tot slot een boodschap achterlaten voor je leerlingen. Wens ze succes, of geef ze een laatste tip.

Puntentoekenning

Per vraag ken je punten toe. In stapjes van 0,5 kun je het vakje met de '1' wijzigen naar het aantal punten dat je aan de vraag toe wil kennen. Deze punten gebruik je later om cijfers te bepalen. 

Het is aan te raden jouw zelfgemaakte vragen te metadateren. Lees over de voordelen van het labelen van vragen in ons artikel over metadatering.

De mogelijkheden bij een toetsactiviteit zijn anders dan bij de andere activiteiten. Je ziet wanneer je bijvoorbeeld via het kruimelpad naar de voortgangsomgeving (brilletje) gaat naast de optie 'Zichtbaarheid' ook de opties 'Voortgang en cijfers', 'Meldingen' en 'Puntentelling'. De tabbladen worden hieronder toegelicht.

Een toets afnemen

Zichtbaarheid

Een toets is onzichtbaar voor de leerlingen, totdat je als docent op 'Begin toets' klikt. Om een toets te starten, kies je voor het kopje 'Zichtbaarheid'. Je begint de toets voor de hele klas in één keer, of klikt individueel de leerlingen aan voor wie je de toets wilt starten door op 'Begin toets' te klikken. Op dit moment worden de geselecteerde leerlingen die op dat moment ingelogd zijn in Learnbeat naar de toets gestuurd. Ze kunnen niet meer navigeren naar andere activiteiten, paragrafen of hoofdstukken. Ze zien alleen nog de toets. Leerlingen die nog niet zijn ingelogd, komen na het inloggen automatisch in de toets terecht. Ze kunnen de toets alleen verlaten door de toets in te leveren. Mocht er een leerling afwezig of ziek zijn tijdens het afnemen van de toets, hoef je deze niet te selecteren. Je kunt deze leerling op een later moment individueel selecteren voor het maken van de toets.

Als docent kun je een toets altijd klassikaal of individueel innemen, de leerling wordt op dat moment uit de toets gezet. Vervolgens kun je ervoor kiezen de toets opnieuw open te zetten, bijvoorbeeld als de leerling toch nog vragen mag beantwoorden. Ook kun je 'Toets inzien' aanvinken voor de hele klas of voor individuele leerlingen. De leerling kan dan zijn antwoorden inzien, maar deze niet meer wijzigen.

Voortgang en cijfers

Op het tabblad 'Voortgang en cijfers' vind je de cijfers per leerling.

Meldingen

Tijdens de toets krijg je meldingen over 'verdachte' activiteiten van leerlingen, bijvoorbeeld zodra ze een ander tabblad openen, tekst in het antwoordveld plakken (in plaats van typen) of wanneer iemand anders op hun account inlogt.

Puntentelling

Op het tabblad 'Puntentelling' bepaal je de cesuur. Dit doe je door het aantal punten te bepalen waarbij iemand een 5,5 scoort. Je kunt ook bepalen tot hoeveel punten iemand een 1 krijgt en vanaf hoeveel punten iemand een 10 verdient. In de tabel eronder zie je direct het aantal toegekende punten en het bijbehorende cijfer.

Learnbeat hanteert de normering 'lineair met knik'. Hierdoor is het minimum te behalen punten altijd 1. Bij CSE's wordt er een andere cesuur aangehouden, namelijk met N-termen. Learnbeat ondersteunt helaas de normering van CSE niet. Wel kun je het puntenaantal in Learnbeat downloaden via 'voortgang', waarna je in bijvoorbeeld Excel of via n-term.nl/cijfersberekenen.nl kunt normeren naar wens. De cijfers aangepast naar eigen normering verschijnen dan natuurlijk niet in Learnbeat. 

Een toets nakijken

Je kijkt de opgaven na op dezelfde manier als je doet bij normale activiteiten. Het verschil is dat je niet kiest voor een percentage, maar voor een aantal punten.

Per vraag nakijken

Als je één vraag direct bij alle leerlingen wilt nakijken kies je voor deze optie. Dit doe je via de lesmateriaal weergave (koffertje)

Per leerling nakijken

Als je de toets van één leerling in één keer wilt nakijken, kies je voor deze optie. Dit doe je via voortgang (brilletje).

Safe Exam Browser

Mocht je willen dat leerlingen absoluut geen activiteiten op hun laptop kunnen doen naast het maken van de toets zelf, kun je gebruik maken van de Safe Exam Browser. Hiermee kun je toetsen volledig beveiligd afnemen, wat fijn kan zijn voor grote (eind)toetsen. Lees hier meer over de Safe Exam Browser.

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via (020) 70 09 854. Ben je aan het werk in Learnbeat en kom je er ter plekke niet helemaal uit? Gebruik dan de supporttoeter.

Hebben we je goed geholpen?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)