Wanneer gebruik je welke toets?

Bijgewerkt door Suzanne den Brinker

Er bestaan in Learnbeat 3 soorten toetsactiviteiten:

  1. Reguliere toets
  2. Oefentoets
  3. Toets met versies 

In dit artikel lees je wanneer je welke toetsactiviteit het best kunt inzetten.

Eigenschappen per soort toetsactiviteit

Hieronder een overzicht van de mogelijkheden per toets:

Reguliere toets

Oefentoets

Toets met versies

formatief

✔️

summatief

✔️

✔️

leerling kan tijdens toets niet naar andere activiteiten navigeren (ofwel: volledig schermmodus)

✔️

✔️

docent maakt toets zichtbaar

✔️

✔️

✔️

docent plant toets in

✔️

✔️

vooraf bepaalde begin- en eindtijd mogelijk

✔️

✔️

volg live voortgang en resultaten

✔️

✔️

✔️

antwoorden pas zichtbaar voor leerling wanneer docent toets inzien heeft aangevinkt

✔️

✔️

docent kan volgorde vragen husselen

✔️

✔️

alleen binnen opgaveset

Elke toetsactiviteit leent zich dus voor een specifiek doel. Bedenk van tevoren welk doel jouw toets heeft en bekijk welke activiteit daar het beste bij aansluit. Als je het vooral belangrijk vindt dat leerlingen inzicht krijgen in wat ze al kennen en kunnen, kies dan voor een oefentoets. Wil je dezelfde toets op verschillende momenten onder verschillende groepen leerlingen afnemen, kies dan voor de toets met versies. 

Algemene eigenschappen van een toets

Voor alle toetsactiviteiten in Learnbeat geldt:

  • Als docent kun je de volgorde van vragen aanpassen.
  • Ook de puntentelling is aan te passen (in stapjes van 0,5 punt).
  • Een toetsactiviteit is standaard niet-zichtbaar voor leerlingen. Pas wanneer docent de toets start, wordt deze zichtbaar.
  • Het cijfer van de toets wordt automatisch berekend. Learnbeat hanteert hierbij de normering 'lineair met knik'.
  • Metadatering en RTTI zijn optioneel toe te voegen.
  • Je kunt bestaande activiteiten omzetten naar een toets of oefentoets, en dus ook een toets omzetten naar een oefentoets en vice versa. Als je een bestaande activiteit, toets of oefentoets om wilt zetten naar een toets met versies zul je eerst een nieuwe toetsactiviteit met opgavensets moeten aanmaken. Hier kun je dan bestaande opgaven naartoe kopiëren/verplaatsen.
Let op: De toets met versies is een stuk complexer om te ontwikkelen, en is daarom alleen geschikt voor docenten die al langer in Learnbeat werken.

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via support@learnbeat.nl of (020) 70 09 854. Ben je aan het werk in Learnbeat en kom je er ter plekke niet helemaal uit? Gebruik dan de supporttoeter.


Hebben we je goed geholpen?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)