Het labelen van lesmateriaal - metadatering

Bijgewerkt door Eva Derks

Wanneer je zelf lesmateriaal maakt, is het handig je materiaal te labelen met een onderwerp en een niveau. De labels die je aan de vragen koppelt, noemen we metadatering. Met deze metadatering kun je optimaal gebruik maken van Learnbeat doordat je gedetailleerd kunt zien hoe leerlingen scoren op bepaalde vaardigheden.

Metadatering

Aan iedere opgave die je in de auteursomgeving maakt, voeg je metadatering toe. Dit doe je in de rechtermenubalk wanneer je een opgave aan het bewerken bent. Klik op 'Onderwerp' om te zoeken naar het juiste begrip. Door te klikken op 'Cognitief niveau' kun je het cognitieve niveau van de opgave aangeven: reproductie, toepassing, toepassing 1 of inzicht.

RTTI

In Learnbeat werken we met RTTI.

Reproductie (R): vragen die kunnen worden beantwoord op basis van uit het hoofd geleerde lesstof.
Toepassing 1 (T1): vragen die gericht zijn op het toepassen van de leerstof in bekende (geoefende) situaties.
Toepassing 2 (T2): vragen die gericht zijn op het toepassen van de leerstof in nieuwe situaties.
Inzicht (I): vragen waarbij de leerling zelf de context en methode moet construeren om tot een antwoord te komen

Let op: De 'toepassing' in Learnbeat staat voor 'toepassing 2'.
Het belang van metadateren

Wanneer je zelfgemaakte vragen gemetadateerd zijn, worden scores die behaald zijn op deze vragen meegenomen in de RTTI verdeling in het resultatenscherm. Ook komen de opgaven dan voor in de adaptieve modules.

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via support@learnbeat.nl of (020) 70 09 854. Ben je aan het werk in Learnbeat en kom je er ter plekke niet helemaal uit? Gebruik dan de supporttoeter.


Hebben we je goed geholpen?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)