Differentiëren en adaptief oefenen

Bijgewerkt 6 months ago door Victoria Awad

Om in te spelen op niveauverschillen tussen leerlingen kun je als docent differentiëren. Dit kan op verschillende manieren. Als je met Learnbeat werkt ligt de adaptieve module het meest voor de hand.

Learnbeat biedt twee verschillende manieren aan om adaptief te oefenen. Bij adaptief oefenen wordt er gebruik gemaakt van het profiel dat Learnbeat heeft opgebouwd van de leerling. Learnbeat geeft de leerling dan meer oefening met onderwerpen die de leerling nog moeilijk vindt, en minder met de onderwerpen die de leerling al onder de knie heeft.

Leerlinggestuurd

Leerlingen kunnen altijd zelf oefenen door op de knop Oefenen te drukken. Zij kiezen dan zelf op welke onderwerpen ze willen oefenen. 

Docentgestuurd

Het is voor docenten ook mogelijk om een adaptieve activiteit te maken. 

In dat geval bepaalt de docent op welke onderwerpen er geoefend wordt. Deze kan per leerling zichtbaar gemaakt worden. Het aanmaken van een adaptieve activiteit is heel eenvoudig. Klik op "Voeg Lesmateriaal toe" en kies dan voor "Adaptief". Je wordt dan gevraagd onderwerpen te selecteren voor deze adaptieve activiteit. Ook kan je het aantal rondes selecteren dat een leerling minimaal of maximaal moet doen. Een leerling kan een Adaptieve activiteit afronden door voor alle onderwerpen voldoende te oefenen, of door het maximum aantal rondes te oefenen.

Rondes van 10 opgaven

Elke adaptieve oefening bestaat uit rondes van 10 opgaven. Na 10 opgaven krijgt de leerling een samenvatting hoe die ronde is gegaan. Daarna kan er direct een nieuwe ronde gestart worden. 

Scores & Punten

Tijdens de ronde kunnen de leerlingen de open vragen zelf nakijken. Daarom kunnen de scores die leerlingen halen in het adaptief oefenen, gefilterd worden onder Resultaten. Leerlingen kunnen ook punten halen tijdens het oefenen. Dat werkt voor sommige leerlingen erg motiverend. De leerling kan zien hoeveel punten hij heeft, en op welke plek op de ranglijst hij staat.

Voortgang

De voortgang voor het oefenen is te zien in het voortgangsscherm. We tonen daar niet hoeveel procent een leerling af heeft, maar hoeveel opdrachten de leerling heeft gemaakt en met welke score. Op die manier is het voor de docent goed in te zien welke leerlingen veel oefenen.

Voorwaarden voor de adaptieve module

Als je wil differentiëren in Learnbeat kun je leerlingen laten oefenen met de onderwerpen die zij moeilijk vinden. Een vereiste voor het gebruik te maken van de adaptieve module is metadatering. Dat betekent dat de opgaven gelabeld moeten zijn met een onderwerp. Dit is nodig omdat het anders niet mogelijk is om opdrachten te selecteren in de adaptieve activiteit. Ten tweede is ook het aantal opdrachten van belang. De voorwaarde is dat er minstens 60 opdrachten moeten zijn, zodat er opdrachten herhaald kunnen worden. Ten slotte is het niet mogelijk om alleen adaptief te oefenen op RTI. 

Let op: zonder aan de voorwaarden te voldoen kun je niet adaptief oefenen in Learnbeat.

Alternatieven om te differentiëren in Learnbeat

Als je ook op andere manieren wil differentiëren naast de adaptieve module, dan kun je denken aan de volgende mogelijkheden:

Zichtbaarheid van activiteiten

Als docent kun je in Learnbeat de zichtbaarheid van activiteiten aanpassen. Op die manier kun je in een paragraaf bepaalde activiteiten zichtbaar maken voor leerlingen die wat extra oefening kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld plusopdrachten die wat activerender zijn dan het basismateriaal, of waar er met extra tussenstappen wordt gewerkt. Je kunt hier twee kanten op met het niveau, want je kunt zo ook verdiepingsopdrachten beschikbaar maken voor leerlingen die juist al wat verder zijn.

De studieplanner

Met de studieplanner van Learnbeat kun je verschillende routes maken, en afhankelijk van het niveau kunnen leerlingen dan de passende route volgen. Op die manier kun je een route met extra oefening bieden of met verschillende varianten van activiteiten. Ontdek hoe je de studieplanner gebruikt.

Keuze bieden

Je kunt de verantwoordelijkheid voor het differentiëren ook (deels) bij de leerling zelf leggen, door ze bijvoorbeeld de keuze te bieden tussen zelfstandig aan de slag gaan of meeluisteren met extra uitleg. Ook kun je ze laten kiezen uit verschillende verwerkingsvormen, bijvoorbeeld een schriftelijk verslag of mondelinge presentatie als eindopdracht.

De blog ‘3x differentiëren in de les’ gaat in op meer differentiatiemogelijkheden. 

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via (020) 70 09 854. Ben je aan het werk in Learnbeat en kom je er ter plekke niet helemaal uit? Gebruik dan de supporttoeter.


Hebben we je goed geholpen?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)