Differentiëren en adaptief oefenen

Bijgewerkt door Eva Derks

Hoe laat je leerlingen adaptief oefenen?

Om in te spelen op niveauverschillen tussen leerlingen kun je als docent differentiëren. Dit kan op verschillende manieren. Als je met Learnbeat werkt ligt de adaptieve module het meest voor de hand.

Learnbeat biedt twee verschillende manieren aan om adaptief te oefenen. Bij adaptief oefenen wordt gebruik gemaakt van het profiel dat Learnbeat heeft opgebouwd van de leerling aan de hand van een algoritme. Learnbeat geeft de leerling meer oefening met onderwerpen waarop minder goed is gescoord en minder met de onderwerpen die de leerling al onder de knie heeft.

Leerlinggestuurd

Leerlingen kunnen altijd zelf oefenen door op 'Zelf oefenen' te klikken. De leerling kiest dan zelf met welke onderwerpen hij/zij wil oefenen, of de leerling vraagt Learnbeat om alle onderwerpen uit het huidige hoofdstuk of paragraaf te selecteren.  

Docentgestuurd

Het is voor docenten ook mogelijk om een adaptieve activiteit te maken. In dat geval bepaalt de docent op welke onderwerpen er geoefend wordt. Deze kan per leerling zichtbaar gemaakt worden.

Het aanmaken van een adaptieve activiteit is eenvoudig: je klikt in de auteursomgeving in een hoofdstuk, in een paragraaf op 'Voeg activiteit toe' en kiest dan voor 'Adaptief'.

Vervolgens selecteer je onderwerpen voor deze adaptieve activiteit. Ook kun je het aantal rondes selecteren dat een leerling minimaal of maximaal moet oefenen. Een leerling kan een adaptieve activiteit afronden door voor alle onderwerpen voldoende te oefenen, of door het maximum aantal ingestelde rondes te oefenen.

Rondes van 10 opgaven

Elke adaptieve oefening bestaat uit rondes van 10 opgaven. Na 10 opgaven ontvangt de leerling een samenvatting over het verloop van de ronde. Daarna kan direct een nieuwe ronde gestart worden. 

Het doel is om bij elke oefenronde tot 10 opgaven te komen die het meest relevant zijn voor de leerling op dat moment. Het algoritme in Learnbeat zorgt voor de juiste verhouding tussen het aantal vragen en de verschillende onderwerpen.

Scores & Punten

Tijdens de rondes kunnen de leerlingen de open vragen zelf nakijken. De scores die leerlingen halen in het adaptief oefenen, worden gefilterd onder Resultaten. Leerlingen kunnen ook punten halen tijdens het oefenen, omdat dit voor sommige leerlingen motiverend werkt. De leerling ziet hoeveel punten hij/zij heeft, en op welke plek op de ranglijst hij/zij staat.

Voortgang

De voortgang binnen het oefenen is te zien in het Voortgangsscherm. We tonen daar niet hoeveel procent een leerling af heeft, maar hoeveel opdrachten de leerling heeft gemaakt en met welke score. Op die manier is voor de docent goed in te zien welke leerlingen veel oefenen. 

Voorwaarden voor de adaptieve module

Als je wilt differentiëren in Learnbeat kun je leerlingen laten oefenen met de onderwerpen die zij moeilijk vinden. Een vereiste om gebruik te kunnen maken van de adaptieve module is metadatering. Metadatering houdt in dat de opgaven gelabeld zijn met een onderwerp. Dit onderwerplabel is nodig, zodat opdrachten met dat specifieke label geselecteerd kunnen worden in de adaptieve activiteit. Het aantal opdrachten is ook van belang. De voorwaarde is dat er minimaal 3 opdrachten met eenzelfde label moeten bestaan, zodat die opdrachten herhaald kunnen worden. Ten slotte is het niet mogelijk om alleen adaptief te oefenen op RTTI. 

Let op: zonder aan bovenstaande voorwaarden te voldoen kan er niet adaptief geoefend worden in Learnbeat.

Alternatieven om te differentiëren in Learnbeat

Wanneer je naast het gebruik van de adaptieve module ook op andere manieren wilt differentiëren, zijn er de volgende mogelijkheden:

  1. Zichtbaarheid van activiteiten

Als docent kun je in Learnbeat de zichtbaarheid van activiteiten aanpassen. Op die manier kun je in een paragraaf bepaalde activiteiten zichtbaar maken voor leerlingen die wat extra oefening kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld plusopdrachten die wat meer activerend zijn dan het basismateriaal, of waar er met extra tussenstappen wordt gewerkt. Je kunt hier twee kanten op met het niveau, want je kunt zo ook verdiepingsopdrachten beschikbaar maken voor leerlingen die juist wat verder zijn.

  1. De studieplanner

Met de studieplanner van Learnbeat kun je verschillende routes maken. Afhankelijk van het niveau kunnen leerlingen dan de passende route volgen. Op die manier kun je een route met extra oefening bieden of met verschillende varianten van activiteiten. Ontdek in dit artikel hoe je de studieplanner gebruikt.

  1. Keuze bieden

Je kunt de verantwoordelijkheid voor het differentiëren ook (deels) bij de leerling zelf leggen, door ze bijvoorbeeld de keuze te bieden tussen zelfstandig aan de slag gaan en meeluisteren met extra uitleg. Ook kun je hen laten kiezen uit verschillende verwerkingsvormen, zoals een schriftelijk verslag of mondelinge presentatie als eindopdracht.

Tip: De blog ‘3x differentiëren in de les’ gaat in op meer differentiatiemogelijkheden. 

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via support@learnbeat.nl of (020) 70 09 854. Ben je aan het werk in Learnbeat en kom je er ter plekke niet helemaal uit? Gebruik dan de supporttoeter.


Hebben we je goed geholpen?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)