Het labelen van lesmateriaal

Wanneer je zelf lesmateriaal maakt, is het belangrijk dat je dit materiaal labelt met een onderwerp en een niveau. De labels die je aan de vragen koppelt, noemen we metadatering. Met deze metadatering kun je optimaal gebruik maken van het lesmateriaal in Learnbeat en kun je ook van deze opgaven gedetailleerd zien hoe de leerlingen scoren. 

Metadatering

Per opgave die je maakt in de auteursomgeving voeg je metadatering toe. Dit doe je in de rechtermenubalk wanneer je een opgave aan het bewerken bent. Klik op onderwerp om te zoeken naar het juiste begrip. 
Ook kun je het cognitieve niveau van de opgave aangeven. We maken gebruik van het RTI model: reproductie vragen, toepassingsvragen en inzicht vragen. Het belang van metadateren

Wanneer je eigen gemaakte vragen zijn gelabeld, worden scores die behaald zijn op deze vragen meegenomen in ons resultatenscherm. Ook komen de vragen dan voor in Mijn Leerroute. Hebben we je goed geholpen?