Werkvorm: Zin ontleden

Bijgewerkt 5 months ago door Moira van der Weijden

Gebruik

De werkvorm ‘Zin ontleden’ is speciaal ontwikkeld voor het vak Nederlands. Deze werkvorm maakt het mogelijk om een zin in zinsdelen op te splitsen en de juiste zinsdelen te benoemen. 

Zo maak je de vraag
Vraagstelling en antwoordtype

Onder het kopje ‘Vraag’ vul je de vraag in. Dit kan in de vorm van: ‘Ontleed de zin en benoem de zinsdelen’ of ‘Verdeel de zin in zinsdelen’. Vervolgens voeg je onder het kopje ‘Antwoord’ de zin in waar de leerling mee aan de slag moet. Wil je dat de leerling zinsdelen gaat benoemen? Selecteer dan welke zinsdelen voorkomen in de zin. Je kunt kiezen uit:

  • Onderwerp
  • Lijdend voorwerp
  • Meewerkend voorwerp
  • Bijwoordelijke bepaling
  • Bijvoeglijke bepaling
  • Werkwoordelijk gezegde
  • Naamwoordelijk gezegde
  • Dubbelverbonden bepaling
  • Voorzetselvoorwerp
  • Voegwoord
Antwoorden

Als je de zin hebt ingevuld en de juiste zinsdelen hebt geselecteerd, kun je het juiste antwoord invoeren. Dit doe je door te klikken op de blauwe knop ‘Ontleed de zin’. Vervolgens opent er een nieuw scherm waarop je de zin in beeld ziet staan. Tussen alle woorden zijn strepen verschenen. Je kunt de zin in zinsdelen opdelen door op de strepen de klikken. Zodra je op een streep klikt, wordt deze blauw. De woorden tussen de blauwe strepen vormen samen een zinsdeel. Als je de zin hebt opgedeeld in zinsdelen, kun je de zinsdelen benoemen. Dit doe je door op het grijze pijltje onder een zinsdeel te klikken en het zinsdeel te benoemen. Hier verschijnen alleen de opties die je eerder hebt geselecteerd (bijvoorbeeld Onderwerp, Lijdend voorwerp en Werkwoordelijk gezegde). 

Wil je ook de persoonsvorm benoemen? Dat doe je door op de persoonsvorm te klikken. Er verschijnt een streep onder de persoonsvorm. 

Ben je niet tevreden over je voorbeeldantwoord? Klik dan bovenaan op ‘Begin opnieuw’ om de zin opnieuw te ontleden.

Zodra je klaar bent met het voorbeeldantwoord klik je op ‘Sla op en sluit’. Je antwoordmodel is dan opgeslagen. 

Nakijkwijze

Deze vraag is gesloten en staat standaard op ‘Automatisch nakijken’. Je kunt er echter ook voor kiezen de vraag niet na te laten kijken, met de optie ‘Niet nakijken’. 

Gedeeltelijk goede antwoorden toestaan

Bij deze werkvorm staat de optie ‘Gedeeltelijk goede antwoorden toestaan’ automatisch aan, omdat een leerling vrijwel altijd meerdere zinsdelen moet benoemen. Deze optie zorgt ervoor dat wanneer de leerling slechts een deel van de zinsdelen goed benoemd heeft, de leerling toch een deel van de te behalen score toegekend krijgt. Mocht je alleen punten willen toekennen als ze alles goed hebben, dan kun je dat dus hier aangeven.

Uitleg bij het antwoord

Dit is een optioneel veld waar je toelichting kunt geven op (de redenatie achter) het antwoord. Dit wordt pas zichtbaar voor leerlingen als ze hun antwoorden mogen nakijken.


Hebben we je goed geholpen?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)