De verschillende nakijkvormen

Bijgewerkt door Suzanne den Brinker

Verschillende manieren van nakijken

Wanneer je in de auteursomgeving (potlood & liniaal) opgaven ontwerpt, zijn er verschillende mogelijkheden voor het nakijken. Je klikt bij het maken van de opgave op 'Nakijkmodus' rechts in het scherm en kiest uit:

  • automatisch nakijken
  • leerling kijkt zichzelf na
  • niet nakijken
  1. Automatisch nakijken

Bij gesloten vragen is het handig om voor automatisch nakijken te kiezen. Learnbeat kent automatisch een score toe aan het gegeven antwoord, waardoor jij dit als docent niet meer hoeft te doen. Je voert een modelantwoord in en kiest rechts onder 'Nakijkmodus' voor de optie ‘Automatisch nakijken’. Je selecteert als je wilt of het automatische nakijken rekening houdt met de precieze opmaak, of het hoofdlettergevoelig dient te zijn en of het een compact (kort) antwoordveld mag zijn of een langere tekst.

Ook bij open vragen kun je voor automatisch nakijken kiezen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk bij spelling, aardrijkskunde of biologie, waarbij één woord, plaatsnaam of term het juiste antwoord is. Wanneer je je leerlingen uitnodigt om een ingewikkelder antwoord te geven, is het handiger om de leerling zijn eigen werk te laten nakijken of dat als docent zelf te doen.

Tip: de optie ‘antwoorden husselen’ kun je activeren, zodat jouw leerlingen de antwoordmogelijkheden bij een gesloten vraag in verschillende volgorden zien.
  1. Leerling kijkt zichzelf na

Bij open vragen kun je ervoor kiezen om leerlingen zelf te laten nakijken. Hiervoor moet jij als docent de antwoorden openzetten. Meer hierover lees je in ons artikel Modelantwoorden beschikbaar maken.

Pas na het invullen van een antwoord kan de leerling het modelantwoord inzien. Soms is een gegeven antwoord gedeeltelijk goed en geeft de leerling zichzelf een 50% score, zoals bijvoorbeeld de leerling hieronder.

Na het bekijken van het modelantwoord heeft de leerling de mogelijkheid om het antwoord aan te passen, om tot een score van 100% te komen. Als docent kun je altijd het laatste antwoord dat een leerling gaf vóórdat hij het modelantwoord inzag bekijken. Hierdoor weet je wat de originele score van de leerling was, vóór de mogelijkheid tot aanpassen met behulp van het modelantwoord. Je leest meer over deze functie in ons artikel Origineel vs. Laatste antwoord.

  1. Niet nakijken

Tot slot is er de mogelijkheid tot ‘Niet nakijken’. Met deze modus krijgen de antwoorden geen score toegekend. Deze functie is er voor open vragen als: 'Welke stelling past het beste bij jou?'. De docent moet bij deze vragen zelf nog nakijken en een score toekennen naar eigen inzicht.

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via support@learnbeat.nl of (020) 70 09 854. Ben je aan het werk in Learnbeat en kom je er ter plekke niet helemaal uit? Gebruik dan de supporttoeter.


Hebben we je goed geholpen?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)