De structuur bij het maken van materiaal

Bijgewerkt 3 months ago door Loes Formsma

Wanneer je aan de slag gaat met het ontwikkelen van eigen lesmateriaal, is het van belang dat je de structuur van Learnbeat in je achterhoofd houdt.

De structuur van het lesmateriaal

De structuur van het lesmateriaal in Learnbeat is als volgt:

Hoofdstuk - paragraaf - activiteit - opgaven

Hoofdstuk

Paragraaf

Activiteit

Opgaven

1. Fiets

1. Inleiding

A. Opgaven

Opgave 1 - opdracht A, B, C

Wanneer je aan de slag gaat met het lesmateriaal is het handig om eerst deze structuur voor jezelf uit te zetten. Welke hoofdstukken wil je graag maken, met welke paragrafen? Vanuit daar kun je aan de slag met de verschillende activiteiten. Je komt op activiteitenniveau na een klas, een hoofdstuk en een paragraaf toegevoegd te hebben.

Wanneer er opgaven onder de activiteit vallen, is het aan te raden niet alle vragen in één opgave te zetten. Je kunt er voor kiezen om verschillende bundeltjes van vragen te maken. Zo heb je bijvoorbeeld opgave 1, met opdracht A, B en C. De volgende bundel vragen plaats je dan op de volgende pagina onder opgave 2. Op deze manier zijn de opgaven beter behapbaar voor de leerlingen.

De verschillende soorten activiteiten

Je kunt zeven verschillende soorten activiteiten toevoegen:

  • Een standaardactiviteit (meerkeuzevragen, open vragen, combinatievragen, etc.)
  • Adaptief (laat leerlingen extra oefenen met vragen waar hij/zij niet goed op scoort)
  • Toetsmodus (activiteit is pas zichtbaar voor leerlingen wanneer jij als docent daarvoor kiest)
  • Toets met versies (geneer verschillende versies van een toets)
  • Presentatiemodus (interactief aan de slag met je leerlingen)
  • Video (toon op groot scherm een video aan de hele klas)
  • Woordjes (laat leerlingen oefenen met begrippen)


Hebben we je goed geholpen?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)