De structuur bij het maken van eigen materiaal

Wanneer je aan de slag gaat met het ontwikkelen van eigen lesmateriaal, is het van belang dat je de structuur van het materiaal in Learnbeat in je achterhoofd houdt.

De structuur van het eigen lesmateriaal

De structuur van het lesmateriaal in Learnbeat is als volgt:

Hoofdstuk - paragraaf - activiteit - opgaven

Hoofdstuk

Paragraaf

Activiteit

Opgaven

1. Fiets
2. Feest etc.

1. Inleiding
2. Boeken lezen
3. Grammatica etc.

A. Opgaven
B. Theorie etc.

Opgave 1 -opdracht A, B, C
Opgave 2 , opdracht A, B, C, D
Opgave 3 etc.

Wanneer je aan de slag gaat met het lesmateriaal is het handig om eerst deze structuur voor jezelf uit te zetten. Welke hoofdstukken wil je graag maken, met welke paragrafen? Vanuit daar kun je aan de slag met de verschillende activiteiten. 

Wanneer er opgaven onder de activiteit vallen, raden wij je aan niet alle opdrachten op 1 pagina te zetten. Je kunt er voor kiezen om verschillende bundeltjes van vragen te maken. Zo heb je bijvoorbeeld opgave 1, met opdracht A, B en C. De volgende bundel vragen vind je dan op de volgende pagina onder vraag 2. Op deze manier zijn de opgaven beter behapbaar voor de leerlingen.


Hebben we je goed geholpen?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)