De juiste indeling kiezen voor je eigen lesmateriaal

Bijgewerkt 7 months ago door Barbara Sjoerdsma

Wanneer je eigen lesmateriaal plaatst in Learnbeat, moet je eerst goed bedenken hoe je jouw lesmateriaal ordent binnen de structuur van Learnbeat. De structuur is als volgt:

klas > hoofdstuk > paragraaf > activiteit > opgaven.

Hoofdstuk

Paragraaf

Activiteit

Opgaven

1. Fiets

1. Inleiding

A. Opgaven

Opgave 1 - opdracht A, B, C

Dit artikel gaat over welke keuzes je maakt om je lesmateriaal te ordenen. Lees het artikel De structuur in Learnbeat begrijpen als je wilt weten hoe Learnbeat ingericht is.
Klas

In een klas zet je al het lesmateriaal dat je straks ook in een klas met leerlingen wilt gebruiken. Meestal is dit het lesmateriaal van één vak, voor één niveau en één leerjaar. Bijvoorbeeld: Frans, havo, leerjaar 3.

Maak een aparte klas, of zelfs account aan waarin je het lesmateriaal ontwikkelt. In deze klas of dit account plaats je geen leerlingen.

Vervolgens beslis je over de verdeling van de stof in hoofdstukken, paragrafen en de lesactiviteiten binnen de paragraaf.

Hoofdstukken

De keuze voor hoofdstukken is de basis van je structuur. We geven je hier vier mogelijke indelingen:

  • Op thema of vaardigheid
  • Op onderlinge samenhang en opbouw
  • Chronologisch
  • Per lesperiode
  1. Op thema of vaardigheid

In elk hoofdstuk plaats je al het lesmateriaal van een thema. Deze opzet is handig als de thema's los van elkaar te behandelen zijn en je wilt laten zien welke onderwerpen vallen onder het thema.

Bij bijvoorbeeld natuurkunde krijgt elk hoofdstuk een eigen thema: Licht, Krachten, Stoffen en materialen etc. De paragrafen zijn dan deelonderwerpen die horen bij het thema. In onderstaand voorbeeld zie je dat je met deze indeling een thema goed kunt 'starten' en 'afsluiten'.

Deze indeling wordt vaak gebruikt bij bètavakken en bij aardrijkskunde. Deze opzet wordt ook veel gekozen in de bovenbouw. Voor talen is een indeling op deelvaardigheden mogelijk. In onderstaand voorbeeld is dat Nederlands: Spreken- kijken-luisteren, Zakelijk Lezen, Schrijven etc.

  1. Op onderlinge samenhang en opbouw

Deze structuur kies je als de volgorde van het lesmateriaal belangrijk is en je de samenhang tussen de onderwerpen wilt laten zien. In hoofdstuk 1 wordt lesstof aangeboden, waar je in hoofdstuk 2 op voortborduurt. Dit heet ook wel een concentrische aanpak.

Deze opzet past goed bij de moderne vreemde talen (voortbouwen op idioom en grammatica) en Nederlands, maar ook bij bijvoorbeeld wiskunde. Veel onderbouwvakken zijn zo gestructureerd.

Ook de samenhang tussen de paragrafen speelt een rol. Bijvoorbeeld: in een hoofdstuk Nederlands staat bij grammatica informatie over het zinsdeel persoonsvorm en bij de paragraaf spelling is die kennis nuttig bij het spellen van de persoonsvorm.

Je kunt tot slot een combinatie van optie 1 en 2 maken: een hoofdstuk is een thema, de paragraafvolgorde is gekozen op onderlinge samenhang en opbouw.

  1. Chronologisch

Deze keuze zie je terug bij geschiedenis of literatuur: elk hoofdstuk beslaat een bepaald tijdvak. Hieronder zie je een voorbeeld van literatuurgeschiedenis: zestiende eeuw, zeventiende eeuw, achttiende eeuw etc.

  1. Per lesperiode

In deze structuur plaats je het lesmateriaal dat je in één periode behandelt bij elkaar. Voor jezelf en je leerlingen is dit overzichtelijk, omdat je zo in feite een studieplanner maakt. Het nadeel is dat de indeling in Learnbeat niet meer klopt als je het jaarprogramma aanpast. Ook is de ordening of onderlinge samenhang van het lesmateriaal voor leerlingen minder duidelijk.

We raden aan om de Studieplanner te gebruiken voor het plaatsen van het lesmateriaal in het jaarprogramma.

Paragrafen en lesactiviteiten

Wanneer je de hoofdstukstructuur hebt gekozen, moet je nadenken over de indeling van de paragrafen: is dat op deelonderwerp, deelvaardigheid of een andere keuze? Ook de paragrafen zorgen voor ordening en overzicht.

Probeer te voorkomen dat elke paragraaf maar één activiteit heeft die dezelfde naam krijgt.

Bijvoorbeeld: de introductie op het thema is een paragraaf, de introductie op een deelonderwerp is een activiteit die je plaatst in de paragraaf over dat deelonderwerp.

Heb je een zelftest of opdracht voor het hele hoofdstuk? Die plaats je in een aparte paragraaf 'afsluiten of 'afronden'. Gaat een activiteit over alleen het deelonderwerp: dan is dat een activiteit in die paragraaf.

Handig: wanneer je een apart hoofdstuk aanmaakt met alle toetsen erin, heb je in dat hoofdstuk ook alle resultaten van jouw leerlingen mooi gebundeld.

In onderstaand voorbeeld staan de theorie, presentatie, verwerkingsopgaven, plusopdrachten en de zelftest in aparte activiteiten. Je leerlingen kunnen dan makkelijker hun persoonlijke route door het materiaal volgen.

Je kunt er ook voor kiezen om voor ieder type opdrachten een aparte activiteit aan te maken, bijvoorbeeld gecategoriseerd op het leerdoel. Hieronder zie je een voorbeeld van materiaal voor NaSk. Elke paragraaf in dit lesmateriaal is uit dezelfde activiteiten opgebouwd:

Welke soort activiteiten Learnbeat aanbiedt vind je in het artikel Soorten activiteiten in Learnbeat.


Hebben we je goed geholpen?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)