Werkvorm: Bestand inleveren

Bijgewerkt 3 months ago door Moira van der Weijden

Gebruik

De werkvorm ‘Bestand inleveren’ spreekt redelijk voor zich: je nodigt leerlingen uit om een bestand in te leveren. Dit komt goed van pas wanneer leerlingen bijvoorbeeld een grote schrijfopdracht, een presentatie of een zelfgemaakte video moeten uploaden. Ook biedt de werkvorm de mogelijkheid om bijvoorbeeld een op papier gemaakte mindmap of getekende grafiek als foto in te leveren.

Zo maak je de vraag
Vraagstelling en antwoordtype

In het bovenste tekstveld, onder ‘Vraag’, typ je de vraagstelling. Afhankelijk van de precieze opdracht kun je deze vraagstelling hanteren: ‘Lever hier je X in’. Vervolgens kun je aangeven welke bestandstypen de leerling kan inleveren. Aan de rechterkant zie je een rij met de volgende bestandstypen staan:

  • Tekstdocument
  • Afbeelding
  • PDF
  • Presentatie
  • Spreadsheet
  • Video
  • Geluidsfragment

In deze rij kun je zelf aanvinken welke bestandstypen geschikt zijn / toegestaan zijn voor de opdracht.

Let op: De maximale bestandsgrootte van in te leveren bestanden is 100MB. 
Bestandsnaam

Wanneer jouw leerlingen bestanden hebben moeten inleveren, is het fijn dat jij als docent na het downloaden van deze bestanden eenvoudig kunt zien welk bestand van wie is. We hanteren daarom onderstaande logica bij de naamgeving van gedownloade bestanden:

[achternaam_voornaam]_[activiteit]_[opgave_taak]_[tijdstip_ingeleverd]_[originele bestandsnaam]

In de praktijk kan de bestandsnaam er dan zo uit komen te zien:

akhnikh_elianne_alle_sjablonen_11a_20210506181556_voorbeeld.jpg

De bestandsnaam begint dus altijd met de achternaam van jouw leerling. Het tijdstip waarop het bestand is ingeleverd, is opgebouwd uit de datum (jaar, maand, dag) en de tijd (uren, minuten, seconden).

Google Drive en Office 365

Het is ook mogelijk om de leerling bestanden te laten delen via Google Drive of Office 365. Dit maakt het mogelijk om bestanden groter dan 100MB te uploaden en daarnaast kun je als docent schrijfrechten krijgen op het ingeleverde bestand. Hierdoor kun je reacties plaatsen of suggesties doen. Meer over de Google Drive en Office 365 integratie lees je hier.

Antwoorden

Vervolgens kun je het voorbeeldantwoord typen of plakken in het tekstveld onder ‘Antwoord’. Is het voorbeeldantwoord ook een bestand? Dan kun je dit uploaden via de knop ‘Upload een bestand’. 

Nakijkwijze

Voor deze werkvorm bestaan er twee nakijkopties. Wil je dat de leerling het ingeleverde bestand zelf met het voorbeeldantwoord kan vergelijken? Kies dan voor de nakijkmodus ‘Leerling kijkt zichzelf na’. Wil je de vraag inzetten voor evaluerende of subjectieve doeleinden? Kies dan voor ‘Niet nakijken’. 

Uitleg bij het antwoord

Dit is een optioneel veld waar je toelichting kunt geven op (de redenatie achter) het juiste antwoord. Dit wordt pas zichtbaar voor leerlingen als ze hun antwoorden mogen nakijken.


Hebben we je goed geholpen?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)