Inzage in de statistieken van zelfgemaakt lesmateriaal

Bijgewerkt door Eva Derks

Optimaliseren van zelfgemaakt lesmateriaal

Steeds meer docenten ontwikkelen zelf lesmateriaal in Learnbeat en gebruiken het in meerdere klassen. Veel docenten delen hun materiaal met collega’s op school en buiten school. Maar hoe wordt jouw materiaal vervolgens gebruikt? Is je vraag niet te moeilijk, of te makkelijk? Wordt de vraag goed begrepen, en komen antwoorden in de buurt bij het modelantwoord?

Om antwoord te geven op deze vragen geeft Learnbeat inzage in de vraagstatistieken. Voor iedere vraag die jij hebt ontwikkeld, tonen we je uitgebreide statistieken op basis van alle antwoorden die leerlingen hebben gegeven, zowel van leerlingen op jouw school als leerlingen van andere scholen (als je je materiaal hebt gedeeld). De statistieken helpen je om de kwaliteit van de door jou ontwikkelde vragen inzichtelijk te maken en te verbeteren. Je vindt de statistieken in het lesmateriaal (‘koffertje’) 

Wat zie je?

Je ziet voor iedere vraag steeds drie statistieken

  • Het aantal antwoorden dat is gegeven op de vraag.
  • Het aantal leerlingen dat op dit moment de vraag in zijn of haar klas heeft staan.
  • De p-waarde van de vraag.

De p-waarde geeft aan wat de verwachtingswaarde van de vraag is. Anders gezegd: hoe groot is de kans dat een leerling deze vraag goed beantwoordt. We tonen deze p-waarde zodra er meer dan 25 antwoorden zijn gegeven op een vraag. Met minder antwoorden is de p-waarde onvoldoende betrouwbaar.

Een hoge p-waarde betekent een makkelijke vraag, een lage p-waarde geeft aan dat de vraag moeilijk is. De ideale waarde ligt tussen 60% en 80%. Een vraag met een p-waarde tussen de 60 en 80% is goed gebalanceerd voor zowel sterke als zwakke leerlingen. Een vraag boven de 80% is gemakkelijk en wordt dus door veel leerlingen correct beantwoord. Een vraag met een waarde onder de 60% is moeilijk. Nog lagere percentages kunnen betekenen dat de vraag te moeilijk is, maar het zou ook kunnen betekenen dat er een fout in de vraag zit, of deze vaak verkeerd begrepen wordt. De p-waarde helpt je dus om de kwaliteit en toepasbaarheid van jouw materiaal te verbeteren.

Extra inzichten in de meestgebruikte werkvormen

Voor de drie meest gebruikte werkvormen geven we nog extra inzichten:

  1. Bij de open vraag zie je de 20 meest recente goede antwoorden en de 20 meest recente foute antwoorden. Met deze inzichten kun je zien hoe de vraag wordt geïnterpreteerd door leerlingen en welke antwoorden ze geven. 
  1. Voor de meerkeuzevraag zie je per antwoordoptie hoe vaak deze is gekozen (als percentage van het totaal aantal antwoorden). Deze informatie helpt je om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de afleiders. Voor afleiders die (bijna) nooit gekozen worden, geldt dat het te duidelijk is dat het een fout antwoord is en zou je ze kunnen verwijderen of herzien. Voor afleiders die heel vaak gekozen worden is het zinvol te kijken of ze inderdaad echt fout zijn.
  1. Voor de gatentekst - open werkvorm zie je per invulveld de 20 meest gemaakte fouten. Zo krijg je inzicht in welk type fout er vaak wordt gemaakt in die vraag. Zijn het spel- of typefouten? Of wordt de vraag verkeerd begrepen?

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via support@learnbeat.nl of (020) 70 09 854. Ben je aan het werk in Learnbeat en kom je er ter plekke niet helemaal uit? Gebruik dan de supporttoeter.


Hebben we je goed geholpen?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)