Lesmateriaal ontwikkelen: het redactieproces

Bijgewerkt door Eva Derks

Goed van start met het ontwikkelen van lesmateriaal

Bepaal de onderwerpen 

Om het lesmateriaal dat je in Learnbeat wilt maken een structuur te kunnen geven bepaal je eerst welke onderwerpen je wilt behandelen. Bedenk over welke kennis en vaardigheden je leerlingen aan het einde van het jaar voor jouw vak moeten beschikken. Welke onderwerpen en deelonderwerpen zijn daarbij relevant? 

Denk ook na over een logische volgorde. Hoe verhouden de onderwerpen zich tot elkaar? Hoe bouwen ze op elkaar voort? Door hierover na te denken bepaal je ook de structuur van je lesplan.

Voorbeeld: Neem het vak literatuurgeschiedenis. Eerst wil je de basis leggen met de literaire begrippen en kenmerken van poëzie. Vervolgens kun je deze in historische context gaan toepassen.
Stel de leerdoelen vast

Met de opzet van de onderwerpen kun je specifieker gaan nadenken over wat wil je dat leerlingen kennen en kunnen over het onderwerp, de leerdoelen.

Voorbeeld: Het onderwerp is fictie en non-fictie. Het leerdoel is dan het onderscheid kunnen maken tussen fictie en non-fictie.

Vanuit deze leerdoelen kun je bepalen welke toetsvormen toepasselijk zijn en wat voor activiteiten je in de les wilt aanbieden. Met de leerdoelen maak je de verwachtingen voor je leerlingen concreet. Je stelt namelijk vast:

  • wat de leerling met de stof moet kunnen (gedrag/acties)
  • waarmee de leerling dit moet kunnen (inhoud)
  • wanneer ze dit moeten kunnen (voorwaarde)
  • hoe goed ze dit moeten kunnen (niveau)

Als je het overzicht van leerdoelen hebt, kun je de leeractiviteiten en de toetsinhoud en de manier van toetsen bepalen.

Maak een leerstofoverzicht

Je hebt nu de onderwerpen die je wilt behandelen en de leerdoelen die erbij horen. Op basis hiervan doe je twee dingen:

1. Je bepaalt wanneer je wat wilt gaan behandelen in het jaar: de jaarplanner

2. Welke theorie en opdrachten horen daarbij?

Aan de hand hiervan kun je de ordening maken van het lesmateriaal in Learnbeat. Bepaal de structuur van je hoofdstukken en wat je in welk hoofdstuk gaat zetten. Het kan handig zijn om dit voor jezelf in een overzicht of spreadsheet te zetten. Bedenk welke onderdelen bij elkaar in een hoofdstuk horen, welke daarin weer in een paragraaf samen horen, en hoe je de theorie en de opdrachten wilt structureren.

Je kunt in je ontwikkelklas kiezen voor één van de 3 structuren:
- de 1-laagse structuur waarin je alleen activiteiten maakt,
- de 2-laagse structuur waarin de activiteiten onder paragrafen vallen,
- de 3-laagse structuur waarbij je gebruikt maakt van hoofdstukken.

In het supportartikel Welke structuur past het beste bij mijn lesmateriaal? lees je meer over hoe je de verschillende lagen kunt inzetten en wijzigen.

In het voorbeeld is er per paragraaf theorie opgenomen waar de opdrachten over gaan. Door het zo op te schrijven maak je al bepaalde keuzes over de indeling en de structuur in Learnbeat. Ook zie je dan snel waar nog iets mist.

Voorbeeld:

hoofdstuk 

paragrafen

activiteiten

taakgroepen

Inleiding Literatuur

Inleiding

Theorie

over de leesautobiografie

Opdrachten

schrijf je leesautobiografie

Verhaalanalyse

Theorie

literaire begrippen

Opdrachten

oefenen met literaire begrippen

Fictie en non-fictie

Theorie

verschil fictie en non-fictie

Opdrachten

beoordeel: fictie of non-fictie

Literatuur en lectuur

Theorie

verschil literatuur en lectuur

Opdrachten

nog leeg: opdrachten bedenken?

Poëzieanalyse

Theorie

rijm, metrum, typografie, stijlfiguren

Opdrachten

oefenen met begrippen poëzie

Je hebt nu alles uitgedacht tot op het niveau van taakgroepen. In Learnbeat kun je vervolgens gaan kijken welke werkvormen zich het beste lenen voor jouw opdrachten. 

Maak een planning en taakverdeling

Als je het lesmateriaal samen met een collega of sectie schrijft, verdeel dan de taken onderling en stel daarbij deadlines. Wanneer wil je met het materiaal aan de slag kunnen? Werk je in blokken, van vakantie tot vakantie, of wil je meteen alles voor een heel schooljaar kunnen klaarzetten? Ook daar moet je van tevoren over nadenken.

Tip: Wijs bij het schrijven van theorie en opdrachten een collega als tweede lezer aan. Zo houd je elkaar scherp en weet je zeker dat je opdrachten duidelijk zijn. Neem deze controleronde ook mee in de planning.

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via support@learnbeat.nl of (020) 70 09 854. Ben je aan het werk in Learnbeat en kom je er ter plekke niet helemaal uit? Gebruik dan de supporttoeter.


Hebben we je goed geholpen?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)