Toetsvragen maken: gesloten vragen

Bijgewerkt door Suzanne den Brinker

Gesloten vragen

Wanneer je zelf een toets maakt, gaat er aardig wat werk zitten in het opstellen van de vragen. Dan is het fijn als je tijd kunt besparen bij het nakijken. Het ligt daarom voor de hand om voornamelijk gesloten vragen op te nemen in de toets, want die kan Learnbeat automatisch voor je nakijken.

Om het automatisch nakijken te vergemakkelijken, is het belangrijk dat je goed kijkt naar het antwoordmodel en controleert of je alle spellingsvarianten hebt opgenomen. 

Het is belangrijk om eerst de afweging te maken of jouw vraag zich leent voor een gesloten werkvorm. Dat verschilt per situatie. Raadpleeg hiervoor onderstaand schema:

Factor

Voordelen

Nadelen

Gesloten vragen

efficiëntie

snel te beantwoorden en snel na te kijken

goede afleiders maken is moeilijk

betrouwbaarheid

je kunt meer vragen stellen waardoor de steekproef groter wordt

gokkans (overweeg correctie voor raden)

consistentie

consistente beoordeling: juiste antwoord staat van te voren vast

je kunt niet alles vangen in een gesloten vraag

Open vragen

efficiëntie

leerlingen worden niet beperkt in vrijheid; kunnen creativiteit, originaliteit laten zien

kost meer tijd om te beantwoorden door leerling en na te kijken door docent

betrouwbaarheid

kunnen genuanceerder beantwoord én nagekeken worden

marge voor subjectiviteit corrector; consequent beoordelen is lastig

taal

goed voor taalvaardigheid

taalzwakke leerlingen worden benadeeld 

niveau

leerlingen kunnen laten zien dat ze boven de stof staan (hogere cognitieve vaardigheden)

eenduidig formuleren is lastig

Sommige open vragen zijn eigenlijk verkapte gesloten vragen. Zo kun je veel vragen automatisch laten nakijken door er een gatentekst-open van te maken met een kleine toevoeging waardoor het duidelijk is dat leerlingen maar één enkel woord hoeven in te vullen.

Bijvoorbeeld bij de vraag:

‘In welk land eten ze het meeste taart?’
Antwoord: In [Zweden]. 

Ook vragen van het kaliber ‘Zijn alle paddenstoelen eetbaar?’ zijn in feite gesloten. Deze kun je makkelijk omzetten in een meerkeuzevraag, woordselectie of gatentekst-kiezen met de antwoordopties ja/nee.
Gesloten vragen en RTTI

Zoals je ziet, lenen niet alle vragen zich voor een gesloten werkvorm. Toch is het goed om op te merken dat gesloten vragen niet enkel geschikt zijn voor reproductievragen. Ook een toepassings- of zelfs inzichtsvraag kun je vangen in een gesloten vraag als je deze op de juiste manier opstelt.

Daarnaast; de ene gesloten vraag is de andere niet. In Learnbeat kun je kiezen uit wel 12 soorten gesloten werkvormen. Een meerkeuzevraag is anders dan een combinatievraag en deze lenen zich voor verschillende leerdoelen.

Kies je voor een gesloten vraag, ga dan niet automatisch voor een meerkeuzevraag. Soms is een andere gesloten vraagvorm toepasselijker en genuanceerder. Neem daarbij in beschouwing dat vragen die ook gedeeltelijk goed kunnen zijn (zoals de combinatievraag of tekstselectie) eerlijker zijn, want dan wordt een leerling niet volledig afgerekend op één foutje.

Bij het maken van sommige gesloten vragen, zoals de meerkeuzevraag, krijg je te maken met afleiders. Beoordeel of je afleiders deugen: ten eerste moeten deze niet te makkelijk weg te strepen zijn voor iemand die de toets maakt. Maar ze moeten ook niet in een grijs gebied liggen waardoor ze als verdedigbaar goed antwoord uit de bus kunnen komen.
Toepassing- en inzichtsvragen

Voor het testen van de hogere cognitieve niveaus wordt vaak een open vraag gebruikt. Maar je kunt dat in Learnbeat ook met andere werkvormen doen. Hieronder vind je een lijstje met voorbeelden.

Groepeervraag voor Toepassing:

Tekstselectie voor Inzicht:

Tekstvolgorde voor Toepassing:

Gebruik de gatentekst-kiezen om te testen of leerlingen grammaticaregels kunnen toepassen, natuurkundige wetten begrijpen of de uitkomst van scheikundige processen kunnen voorspellen.

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via support@learnbeat.nl of (020) 70 09 854. Ben je aan het werk in Learnbeat en kom je er ter plekke niet helemaal uit? Gebruik dan de supporttoeter.


Hebben we je goed geholpen?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)