Checklist: Zelf toetsen maken in Learnbeat

Bijgewerkt door Eva Derks

Zelf aan de slag met toetsen maken

Wat heb je nodig en waar moet je aan denken als je zelf toetsen gaat ontwikkelen in Learnbeat? Met deze checklist weet je wat de belangrijkste stappen zijn.

Voorbereiding
 1. Maak een overzicht van de stof die je wilt toetsen. Welke hoofdstukken en onderdelen wil je opnemen in de toets?
 2. Stel een toetsmatrijs op. Dit is een schema met de leerdoelen, het aantal vragen per onderwerp, het cognitief niveau per vraag en de puntentelling. Voor een toets in Learnbeat kun je dan ook alvast het soort werkvorm en de nakijkvorm hierin opnemen.
 3. Bedenk aan de hand van de toetsmatrijs de toetsvragen. Let daarbij op de volgende punten:
  • Maak de vragen onafhankelijk van elkaar.
  • Begin vanuit het antwoordmodel.
  • Geef richtlijnen voor het antwoord.
  • Bij meerkeuzevragen: test je afleiders.
Toets in Learnbeat plaatsen
 1. Bepaal of je toets formatief of summatief wordt. Voor een formatieve (diagnostische) toets kun je in Learnbeat de oefentoets inzetten. Voor een summatieve toets kun je de reguliere toets of toets met versies gebruiken.
  Bij de toets met versies is het belangrijk dat je de toetsmatrijs ernaast houdt voor een gebalanceerde verdeling van de vragen.
 2. Gebruik de verschillende werkvormen van Learnbeat om afwisseling aan te brengen in vorm en moeilijkheid. De werkvormen helpen je om passende vraagsoorten bij elk leerdoel te vinden en tegelijkertijd de stof op een diverse manier te toetsen.
 3. Beoordeel je toets op de volgende punten:
  • Validiteit: heeft je toets duidelijke leerdoelen?
  • Betrouwbaarheid: is je toetsmatrijs in orde en hebben je open vragen een helder, vooraf bepaald antwoordmodel met beoordelingsmodel?
  • Efficiëntie: gebruik je de toets met versies voor verschillende klassen/leerlingen?
  • Discriminatie: wisselt je toets moeilijkheid en soorten vragen af?
  • Transparantie: is je toets gelabeld met onderwerpen en heeft je toets een duidelijke instructie voor je leerlingen? Gebruik daarvoor eventueel de gele post-it aan het begin van de toets.
 4. Laat een collega-docent je toets doornemen vanuit het oogpunt van een leerling: kan een leerling de toets maken met de kennis die ze hebben? Is alles duidelijk?
 5. Start de toets of plan deze in voor je leerlingen.
  Een toetsactiviteit is standaard niet zichtbaar voor jouw leerlingen. Pas als jij deze start of inplant kunnen je leerlingen de toets zien.
  Toets afnemen
 6. Houd tijdens de toets het tabblad meldingen in de gaten om zicht te houden op de activiteit van je leerlingen. Gebruik eventueel de Safe Exam Browser.
 7. Houd de voortgang en resultaten live bij op het voortgangsscherm (brilletje).
 8. Kijk na afloop de toets na: je kunt net als bij gewone activiteiten de toets per vraag of per leerling nakijken.
 9. Wil je een leerling die afwezig was de toets laten maken, of iemand een herkansing laten maken? Zo neem je een toets opnieuw af.
 10. Plaats in het voortgangsscherm (brilletje) een vinkje onder inzien wanneer je de toets met je leerlingen nabespreekt. Vanaf dat moment is het behaalde resultaat zichtbaar in het resultatenscherm. Bedenk wel dat je de toets pas inzichtelijk maakt wanneer deze bij iedereen is afgenomen.
Wil je zelfgemaakte toetsen laten invoeren door Learnbeat? Maak dan gebruik van de overzetservice.

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via support@learnbeat.nl of (020) 70 09 854. Ben je aan het werk in Learnbeat en kom je er ter plekke niet helemaal uit? Gebruik dan de supporttoeter.


Hebben we je goed geholpen?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)